På sporet af Bredebro

I foråret 2021 igangsætter Bredebro Lokalråd en kampagne, hvor byens børn, unge og voksne inviteres til at sætte ord og billeder på byens fortid, nutid og fremtid. På baggrund af alle input, udarbejder vi det første oplæg til en identitet og grundfortælling, som vi også håber, at I vil være med til at kvalificere på et bymøde, når vi må samles igen.

I løbet af de næste måneder vil vi gøre opmærksom på projektet rundt omkring i byen, hvilket skal være med til at inspirere til at deltage.

Del din viden

Vi vil gerne have dit perspektiv på, hvad der kendetegner Bredebro nu og i fremtiden.

 # VIS OS DIN BY
Del dit bedste foto fra Bredebro. Et foto, der fortæller om byens liv, fællesskab, beliggenhed eller historie

# DET BEDSTE VED BREDEBRO

Vis os, hvad det bedste ved Bredebro er. Det kan være et sted, en aktivitet eller en oplevelse.

# BREDEBROS POTENTIALER
Hvilke drømme har du for Bredebro? Det kan både være konkrete ideer og mere overordnede tanker.

Du kan dele dine ideer i både ord og foto på følgende måder:

E-mail til; bredebro-lokalraad@hotmail.com

  • Sms til Bredebro Lokalråd; 26 14 49 53
  • Del på facebook; Bredebro Lokalråd
  • Postkasse; Aflever input i en postkasse hos SPAR Bredebro eller Centrum Blomster
  • Åbent hus i Byens Rum; Tirsdag 20. april i tidsrummet fra kl. 19-21 eller onsdag 5. maj i tidsrummet fra kl. 17-20

 

Når du deler dine tanker, ideer og foto, giver du samtykke til, at det må bruges i arbejdet med udviklingsplanen for Bredebro.


Baggrund

Bosætnings- og landdistriktsudvalget i Tønder Kommune har vedtaget at invitere de enkelte lokalråd til at få udarbejdet lokale udviklingsplaner. En lokal udviklingsplan (LUP) er en bredt forankret borgerdrevet plan, der skal hjælpe til at synliggøre, hvem man er, hvilke visioner området har, og hvordan visioner og ønsker skal realiseres. Udviklingsplanen består i lige så høj grad af den dialog og proces, der fører frem til de ønskede resultater. Bredebro Lokalråd har taget imod invitationen og vil med ’På sporet af Bredebro’ invitere byens beboere til at gå i dialog om byens udvikling.

Generalforsamling 2021 er udsat indtil videre

GENERALFORSAMLINGEN ER AFLYST.

Da forsamlingsforbuddet forsat er på 5 personer, ser vi os desværre nødsaget til at aflyse generalforsamlingen tirsdag d. 6 april kl 19.30

Der vil blive annonceret en ny dato for generalforsamlingen på et senere tidspunkt, når vi må samles flere.

Vi håber på jeres forståelse herfor.

Pas rigtig godt på hinanden

På vegne af

Bredebro Lokalråd

MaiBrit Carl

Link til dagsorden for udsat generalforsamling…

Generalforsamling 2021 – dagsorden

 

ÅBENT BESTYRELSESMØDE I BREDEBRO LOKALRÅD

MØDET ER I BYENS RUM, DEN 4. JANUAR 2021, KL. 19

Vi vil gerne invitere dig til åbent bestyrelsesmøde i lokalrådet.

Antal er dog begrænset pga. Corona. Derfor er tilmelding en forudsætning.

TILMELDING PÅ MAIL: bredebro-lokalraad@hotmail.com

På grund af COVID-19 kan vi ikke invitere til stormøder, men vi vil meget gerne åbne op for ideer og nye tiltag i Bredebro, skriftlige forslag kan ligeledes fremsendes til ovenstående mail.

Vær med til at bestemme Bredebros fremtid

Vær med til at bestemme Bredebros fremtid

Rigtig mange gør en indsats for at gøre Bredebro til et godt sted at leve og bo. Det er godt – rigtig godt. Lokalrådet i Bredebro tror at det kan blive endnu bedre, når de mange indsatser bliver bedre koordineret og mere synlige. Derfor har vi søgt og fået bevilliget 50.000 kroner til en udviklingsplan, hvor der skal være fokus på mere samarbejde.

Vi hører det, måske især i den her tid, hvor Corona fylder meget – at mange savner fællesskaber og arrangementer. Men vi ved også fra masser af sundhedsundersøgelser at stærke sociale fællesskaber er vigtige for menneskers sundhed og trivsel.

Bosætningsanalyser viser også at de mindre byer i Danmark der oplever positiv befolkningsudvikling, er de byer der har et velfungerende foreningsliv, hvor institutioner, foreninger, erhverv og borgerne samarbejder godt, og får fortalt de gode historier.

Derfor har Bredebro Lokalråd søgt om midler til en lokal udviklingsplan. En plan der skal pege i en retning som Bredebros borgere, foreninger, institutioner og virksomheder skal blive enige om. En plan der skal understøtte alt det gode der sker i byen og gøre det endnu bedre.

Tænk om der kom flere til byen, så der kom flere i skolen og i foreningerne og i butikkerne og så kunne der komme endnu mere gang i hallen og i børnehaven og så var der måske nok unge mennesker til at der kunne etableres en???? Ja, hvad der skal komme ud af borgernes ønsker, det vil lokalrådet ikke på forhånd komme med idéer til, for det skal være byens udviklingsplan.

– Vi har brug for at vi samarbejder mere. For der sker faktisk tit ting i byen, som alt for få har hørt om, og så kommer der jo ikke nok til aktiviteterne. Vi har masser af gode tilbud som der også godt kunne være folk udefra der var interesserede i, men de ved det tit heller ikke. Derfor har vi søgt og fået 50.000 til en plan. Men det er ikke planen der er det vigtige. Det er vejen derhen, hvor vi skal bruge de 50.000 kroner på at mødes, få talt sammen og måske få nogen udefra til at inspirere os, fortæller Maibritt Carl, der er formand for lokalrådet.

Processen med udviklingsplanen vil gå i gang efter sommerferien, når Corona har sluppet taget lidt i danskerne. Og ind til de første møder kan afholdes i efteråret, håber lokalrådet at borgerne vil begynde at glæde sig, for der er mange gode eksempler på at en målrettet indsats for at samarbejde bedre, giver gode og synlige resultater. Og hvem vil ikke gerne bo i en by der går fra bedre til bedst?

Referat fra Generalforsamling 2020

Bestyrelsen havde konstituerende bestyrelsesmøde mandag d. 2 marts 2020

Formand:          MaiBrit Carl
Næstformand: Karsten Winther
Kasserer:          Ruth Ørbæk Pedersen
Sekretær:         Ulla Bendesen
Bestyrelsesmedlemmer:
Gitte Friis
Rene Backmann
Carl Wede

Suppleant: Karina Pedersen

Referat af Generalforsamling
for Bredebro Lokalråd 18. februar 2020
i Byens Rum Toosbuys Torv Bredebro

1. Valg af dirigent. Flemming Nielsen blev valgt. Der deltog 29 stemmeberettigede

2. Bestyrelsens beretning. Fremlæggelse af beretning ved Maibrit Carl, Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab. Fremlæggelse af regnskab ved Ruth Ørbæk Petersen, regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag. Bestyrelsen ønsker vedtægtsændringer som kommer under punkt 6.

5. Bestyrelsesmedlemmer som er på valg. Valgperioden er to år

PÅ valg: Maibrit Carl
Gitte Friis
Ruth Ørbæk Petersen
Karsten Winther Alle blev genvalgt
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er valgt til 2021
René Bachmann
Ulla Bendesen
Carl Wede

Valg af suppleant: Karina Petersen blev genvalgt
Valg af revisor: Tage Jacobsen blev genvalgt
Revisor valgt til 2021: Mona Hansen
Valg af Revisorsuppleant: John Kristensen blev genvalgt

6. Vedtægtsændringer til behandling

Forslag fra bestyrelsen, vedrørende §9 og §10
Generalforsamlingen skal være lovligt indvarslet, det vil sige at det skal annonceres senest 14 dage før generalforsamlingen, i Bindeleddet og på Bredebro Lokalråds hjemmeside.
( Tidl. ” i lokaleaviser” erstattes af: ” i Bindeleddet og på Bredebro Lokalråds hjemmeside”)
Forslag fra forsamlingen var at man skrev( lokale medier/ Bindeleddet), dette blev godkendt.
Samme regler gælder for ekstraordinært generalforsamling.

7. Eventuelt, der var ikke noget. Tak for god ro og orden

Derefter indlæg ved Landdistriktskoordinator Karin Kjærgaard Lorenzen fra Tønder kommune, om hvad vi kan bruge hende til.

Generalforsamling i Bredebro Lokalråd

Bredebro Lokalråd afholder generalforsamling
I Byens Rum, Toosbuys Torv Bredebro
Tirsdag d. 18.02.2020 kl. 19.30

Efter generalforsamlingen indlæg ved Tønder kommunes Landdistriktskoordinator Karin Kjærgaard

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Valgperioden er to år – 4 medlemmer på valg i lige år

På valg er: MaiBrit Carl
Gitte Friis
Ruth Ørbæk Petersen
Karsten Winther

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er valgt til 2021:
Rene´ Backmann
Ulla Bendesen
Carl Wede

Valg af suppleant: Karina Petersen
Valg af revisor: Tage Jacobsen
Revisor valgt til 2021: Mona Hansen
Valg af revisorsuppleant: John Kristensen

6. Vedtægtsændringer til behandling
Forslag fra bestyrelsen:
Generalforsamlingen skal være lovligt indvarslet, det vil sige at det skal annonceres senest 14 dage før generalforsamlingen, i Bindeleddet og på Bredebro Lokalråds hjemmeside. (Tidl. ”i lokale aviser” erstattes af: ”i Bindeleddet og på Bredebro Lokalråds hjemmeside”) Samme regler gælder for ekstraordinær generalforsamling.

7. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal bestyrelsen have modtaget, senest 8 dage før generalforsamlingen, det vil sige, senest d. 10.02.2020. Forslag bedes fremsendt til bestyrelsen, evt. pr. mail, til
bredebro-lokalraad@hotmail.com

Valgbarhed og stemmeret på generalforsamlingen har alle borgere over 16 år, som bor eller har forretningsmæssig tilknytning til Bredebro.
Bredebro Lokalråd er vært ved kaffe og kage.

GØR DIN INDFLYDELSE GÆLDENDE I BREDEBRO LOKALRÅD
Vedtægter gældende fra 28.marts 2019 kan ses på hjemmesiden www.bredebro.dk

Fællesspisning den 20. September

Faellesspisning2019

FÆLLESSPISNING

I Bredebro hallen fredag d. 20. september 2019 kl.18.00

Menu: Kylling i karry m. ris/kartofler – salat og flutes. Kaffe & kage.

 

Voksne:           85 kr.                                                                                

Børn: 2-10 år  45 kr.

Børn: 0 – 2 år  Gratis.

Drikkevarer købes i hallen.

Tag familien / naboen under armen og vær med til en hyggelig aften.

Billetter købes senest mandag d. 16. september 2019 hos SPAR.

Ved mobil pay 2614 4953 – MaiBrit Carl – besked med antal voksne/børn.

Der vil blive afholdt Amerikansk lotteri med fine sponsor gaver, samt være Disney sjov og hoppeborg for børnene.

Med venlig hilsen

Bredebro Lokalråd

Naturens Dag 2019

Bredebro Lokalråd inviterer til Naturens Dag

                         Kom og vær med

Naturen langs Brede Å er helt Unik, kom med ud, føl og “Mærk Naturen“,

Vi går sammen og håber vi kan mærke solens varme og en blid brise,

mens vi går på Kløverstiens grå rute i Bredebro.

Turen starter søndag morgen, kl. 9.30 fra Storegade 2, Bredebro.

Pak en madpakke i rygsækken, vi vil sørge for vand til turen.

Naturen langs Brede Å er en skøn at opleve.

Kom og deltag i en god vandretur på ca. 8 km.

Vi skal ud at Mærke Naturen langs Brede Å, solen og vinden.

Måske kan vi mærke når vi træder, at det har regnet en del?

Eller måske er stien helt tør og fast fordi naturen mangler vand.

Når turen er veloverstået, så pyt med træthed, for vi kan Mærke glæde over,

at vi har gennemført turen og Mærket Naturen, på Naturens Dag.

Følg linket og læs mere.

http://www.dn.dk/arrangementer/8069-Mærk-Naturen-langs-Brede-Å

Med venlig hilsen og på gensyn – tilmelding ikke nødvendig.

Bredebro Lokalråd

Mail: bredebro-lokalraad@hotmail.com