Naturens dag den 9. September

Bredebro Lokalråd inviterer til Naturens Dag ved Brede Å.

I den smukkeste natur lige uden for døren – den skal vi opleve sammen.

Vi tager på vandretur på stien i Brede Ådal.

Turen starter kl. 10.30 fra “Brede Å Dal” til Platformen ved Brede Å.

Tag cyklen eller fyld jeres biler med “store og små” og kør til

Brede Å Dal spejderhytten, Søgårdsvej 1, 6240 Løgumkloster

Hvis du er fyldt med energi denne søndag morgen, kan du vælge at gå. Vi følger den grå rute på Kløverstien, hvis vi starter kl. 9.30 fra Storegade 2, er der tid til at nå frem til Brede Å Dal hytten til kl. 10.30, der er 5 km.

Tag det gode humør og en madpakke med i rygsækken, så sørger vi for drikkevarer.

Se under kalenderen den 9. September

Fællesspisning i Bredebro Hallen

Lokalrådet arrangerer stor Fællesspisning I Bredebro Hallen

fredag d. 21. September 2018 kl.18.00

Menu: Gryderet m/kartofler/pasta og salat, kaffe og Wienerbrød.

Voksne:          80 kr.                                                                 

Børn: 2-10 år 40 kr.

Børn: 0 – 2 år Gratis

Drikkevarer købes i hallen.

Kom frisk og vær med til en hyggelig aften.

Biletter købes senest 10 september 2018 hos SPAR eller hos Ove Madsen

Der vil blive afholdt Amerikansk lotteri, med fine sponser gaver, samt være hoppeborg for børnene.

Røverfest i Bredebro

RØVERFEST I BREDEBRO.

Mød repræsentanter fra det nye Lokalråd

I Storegade, til en snak 😊

Lørdag formiddag d. 28.07.2018 fra kl. 10 – 12

Der er kaffe på kanden.

Vi glæder os til at se jer.

Referat fra Generalforsamling 2018

Referat af Generalforsamlingen for Bredebro lokalråd,

på Bredebro kro d. 28 marts 2018

  1. Valg af dirigent, Flemming Nielsen blev valgt. Han kunne se at generalforsamlingen, var lovligt indkaldt.
  2. Heidi Kirkegård aflagde en bestyrelses beretning, Hun er netop valgt til det nye landsdistrikts- og bosætningsudvalg for 4 år, Ulla Bendesen er suppleant.

Lokalrådet har det sidste år kæmpet med arbejdskraften i bestyrelsen, da den mange gange ikke har været beslutningsdygtig til møder, da medlemmer ikke er kommet eller har meldt afbud.

Spørgsmål:

Erland Jensen spurgte til parkeringen, hvor det gamle jernbanehotel har ligget, hvorfor det ikke er blevet lavet færdig.

Svar: Der har været arbejdet på at det hus Christian Friis ejer på hjørnet af Jernbanegade / Storgade, skulle med til parkering, lokalrådet ved dog ikke om dette bliver aktuelt. Den igangværende kloakseparering, har også været med til at udskyde færdiggørelse af parkeringen, samt færdiggørelsen af byfornyelsen gennem Storegade.

Flemming, en bemærkning, være opmærksomme på at der går en vej ned mellem de to grunde, til huset Storgade 8.

Det vil være synd at brække huset ned, da det er en god muremester villa, som trænger til en kærlig hånd, generelt brækkes der for mange huse ned i Bredebro.

Beretningen godkendt.

3.  Regnskabet,

Flemming Nielsen har ført regnskabet for lokalrådet.

Pengene tilhørende legepladser er til fornyelse og reparation på Vestervang og Vænget, Søndervang er en kommunalejet legeplads, som vi ikke har noget med at gøre.

Penge til cykelsti er øremærket til cykelstiudvalget, til udarbejdelse af materiale vedrørende cykelsti på hovedvej 11, som har været forelagt på Christiansborg. Den er desværre ikke blevet bevilliget endnu.

Regnskab godkendt.

4.  Indkomne forslag:

Jørgen Ørbæk Petersen har stillet forslag til paragraf 8, valg af bestyrelsesmedlemmer.

Forslag: Bestyrelsen skal vedblive at have 7 medlemmer, men mit forslag er at alle medlemmer af lokalrådet skal vælges på generalforsamlingen. Alle for en periode af 2 år, dog forskudt således at 3 vælges det ene år, og 4 det andet år.

Forslaget blev sendt til afstemning, da det ville få indflydelse på valgene til bestyrelsen.17 stemmeberettigede, 16 for 1 imod, forslaget var godkendt.

Forslaget kunne godkendes med almindeligt stemmeflertal på generalforsamlingen. Dette vil give en mere harmoniseret lokalråd, og tiltrække medlemmer som går op i lokalrådets arbejde.

5.  Valg til bestyrelsen:

Generalforsamling valgte at de to som var valgt til bestyrelsen 2019, skulle blive siddende, der skulle således vælges 5 personer til bestyrelsen og en suppleant. 1 for 1 år og 4 for 2 år.

De opstillede var: Gitte Friis, Maibrit Carl, Heidi Kirkegaard, Karsten Winther, Carl Wede, Tanja Kristensen, Ruth Ørbæk Petersen.

Der blev lavet brev afstemning, som faldt ud således.

Gitte Friis 15 (2år) Maibrit Carl 15 (2år)  Ruth Ørbæk Petersen 12 (2år) Karsten Winther 12  (2år) Carl Wede 12 (1år) Tanja Kristensen 8, Heidi Kirkegaard 3

Valg af suppleant, på valg og valgt ved brevafstemning:

Tanja Kristensen (13) valgt  Kirsten Feddersen Zeerow (4)

Stemmetællere var, Ove Madsen og Henning Carl.

Valg af Revisor: Tage Jacobsen modtog genvalg.

Valg af Revisor suppleant: John Kristensen modtog genvalg

Eventuelt:

Flemming vil gerne af med regnskabet til den nye bestyrelse. Maibrit Carl, indkalder til det første bestyrelsesmøde.

Flemming takkede for god ro og orden, og en tak til Heidi Kirkegaard, for hendes mange årige indsats i lokalrådet.

Dagsorden generalforsamling 2018

Bredebro Lokalråd afholder generalforsamling

på Bredebro Kro

Onsdag den 28.03.2018 kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægter..

( vedtægter kan ses på hjemmesiden www.bredebro.dk)

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Regnskab.
  4. Indkomne forslag:

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal bestyrelsen have

Modtaget, senest 8 dage før generalforsamlingen, det vil sige, senest 20.03.2018

Forslag fremsendes til bestyrelsen, evt.pr. mail, til: bredebro-lokalraad@hotmail.com

Der serveres kaffe og kage – kr. 40,- pr. person

 

  • Valg af bestyrelsesmedlemmer:

 

På valg er:
Malene von Qualen Munketoften      valgt til 2018     ønsker at udtræde

Ulla Bendesen, Søndervang 2A           valgt til 2019

Mangler en ny

Udpeget til Bredebro Lokalråd:

Kultur og idrætsforeningerne:
Heidi Kirkegaard, Vænget 6            udpeget til 2018
    

Ældreforeningerne
Egon          Vænget                                     ny skal udpeges     

Skole og daginstitutionsområde:        Rene Bachmann Søndergade            udpeget til 2019

Bredebro Handels-Håndværker og                                                                     ny skal udpeges                       

Industriforening:

 

Valg af Suppleant:               Karsten Winther Midsommervej 87                 På valg  ønsker at udtræde

 

Valg af Revisor.

På valg er:                                  Tage Jacobsen                                          på valg modtager genvalg

                                                   Mona Hansen                                            valgt 2019

 

Valg af revisorsuppleant:

På valg:                                  John Kristensen                                       på valg  modtager genvalg

 

De enkelte områder vælger/udpeger, hver især deres medlem til bestyrelsen.

Navnene på de opstillede, skal foreligge på generalforsamlingen.

  1. Vedtægtsændringer til behandling.
  2. Eventuelt

På vegne af Bredebro Lokalråd

Valgbarhed og stemmeret på generalforsamlingen har alle borgere over 16år, som bor eller har forretningsmæssig tilknytning til Bredebro

                                  Gør din indflydelse gældende i Bredebro Lokalråd

 

Dagsorden for generalforsamling den 22. februar 2016 kl. 19.30 på Den Gamle Kro

generalforsamling 2016

 

Dagsorden ifølge vedtægter.
(vedtægterne kan ses på hjemmesiden www.bredebro.dk)

 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning.

 3. Regnskab.

 4. Indkomne forslag:

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal bestyrelsen have

modtaget, senest 8 dage før generalforsamlingen, det vil sige, senest 14.02.2016

Forslag fremsendes til bestyrelsen, evt. pr. mail, til:

bredebro-lokalraad@hotmail.com.

 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er: Karsten Winther, Midsommervej 87 modtager genvalg.

Ulla Bendesen. Søndervang 2A valgt til 2017

Chresten Andreasen, Storegade 41,1 valgt til 2017

 Udpeget til Bredebro Lokalråd:

Kultur- og idrætsforeningerne: Heidi Kirkegaard, Vænget 6 kan genudpeges

Ældreforeningerne: Gunhild Nielsen, Søndergade 31 fratræder

Skole og daginstitutionsområde: Rasmus Peters, Toften 1 udpeget til 2017

Bredebro Handels- Håndværker- og Finn Clausen, Visbyvej4 udpeget til 2017 Industriforening:

Valg af suppleant : Tine Andersen, Borgvej 11 på valg

 Valg af revisor :

På valg er: Tage Jacobsen Valgt til 2016 og modtager genvalg

Mona Hansen er valgt til 2017

Valg af revisorsuppleant :

På valg er: John Kristensen – modtaget genvalg

 

De enkelte områder vælger/udpeger, hver især deres medlem til bestyrelsen.

Navnene på de indstillede, skal foreligge på generalforsamlingen.

 6. Vedtægtsændringer til behandling.

 7. Eventuelt.

På vegne af Bredebro Lokalråd

 

Valgbarhed og stemmeret på generalforsamlingen har alle borgere over 16 år, som bor eller har forretningsmæssig tilknytning til Bredebro.

Gør din indflydelse gældende i Bredebro Lokalråd.

 

Vedtægter kan ses her

Byvandring i Bredebro d. 19. August

Byvandring i Bredebro d. 19. august

BYVANDRING I BREDEBRO TIRSDAG DEN 19. AUGUST KL. 19.00

 I forbindelse med områdefornyelse i Bredebro, inviterer Kulturarvsgruppen på byvandring

 KOM OG OPLEV BREDEBRO TIL FODS, vi starter udfor Brede Bygade 15

 Elsemarie Dam-Jensen, Museum Sønderjylland guider os rundt og fortæller om byens kulturarv.

 

 Med venlig hilsen

 På vegne af Områdefornyelse i Bredebro, Kulturarvsgruppen 

Ruth Ørbæk Petersen