Fællesspisning den 20. September

Faellesspisning2019

FÆLLESSPISNING

I Bredebro hallen fredag d. 20. september 2019 kl.18.00

Menu: Kylling i karry m. ris/kartofler – salat og flutes. Kaffe & kage.

 

Voksne:           85 kr.                                                                                

Børn: 2-10 år  45 kr.

Børn: 0 – 2 år  Gratis.

Drikkevarer købes i hallen.

Tag familien / naboen under armen og vær med til en hyggelig aften.

Billetter købes senest mandag d. 16. september 2019 hos SPAR.

Ved mobil pay 2614 4953 – MaiBrit Carl – besked med antal voksne/børn.

Der vil blive afholdt Amerikansk lotteri med fine sponsor gaver, samt være Disney sjov og hoppeborg for børnene.

Med venlig hilsen

Bredebro Lokalråd

Naturens Dag 2019

Bredebro Lokalråd inviterer til Naturens Dag

                         Kom og vær med

Naturen langs Brede Å er helt Unik, kom med ud, føl og “Mærk Naturen“,

Vi går sammen og håber vi kan mærke solens varme og en blid brise,

mens vi går på Kløverstiens grå rute i Bredebro.

Turen starter søndag morgen, kl. 9.30 fra Storegade 2, Bredebro.

Pak en madpakke i rygsækken, vi vil sørge for vand til turen.

Naturen langs Brede Å er en skøn at opleve.

Kom og deltag i en god vandretur på ca. 8 km.

Vi skal ud at Mærke Naturen langs Brede Å, solen og vinden.

Måske kan vi mærke når vi træder, at det har regnet en del?

Eller måske er stien helt tør og fast fordi naturen mangler vand.

Når turen er veloverstået, så pyt med træthed, for vi kan Mærke glæde over,

at vi har gennemført turen og Mærket Naturen, på Naturens Dag.

Følg linket og læs mere.

http://www.dn.dk/arrangementer/8069-Mærk-Naturen-langs-Brede-Å

Med venlig hilsen og på gensyn – tilmelding ikke nødvendig.

Bredebro Lokalråd

Mail: bredebro-lokalraad@hotmail.com

Tønder Kulturuge

I TØNDER KULTURUGE

Inviterer Bredebro Lokalråd i samarbejde med flere foreninger til

Opera i Vildskab, onsdag den 2. oktober kl. 19.30

Bredebro Forsamlingshus er rammen om Opera Cafe i vildskabens tegn.

Fra Opera på Grænsen kommer Frøya Gildberg, Sopran og basbaryton Sebastian Naglatzki, som vil indvi os i operaens verden med Ana Miceva ved klaveret.

Vi slipper lidenskaberne løs og byder velkommen til en tur rundt i den temperamentsfulde, den vilde, den sindsbevægende operaverden, hvor alt er muligt. Lad dig forføre i vildskabens tegn med melodier fra operaens mestre, Mozart, Rossini, Puccini og Bizet.

Køb billet på: Billetten.dk, pris kr. 150 +gebyr. Eller køb i løssalg på Tønder Bibliotek

Direkte link til billetkøb: https://v2.billetten.dk/index/eventdetails/eventno/82450

Program for aftenen

Kl. 19.30 Velkomst og et glas mousserende vin

Kl. 19.45 1. del opera

Kl. 20.30 kaffebord

Kl. 21.00 2. del opera

Kl. 21.55 afslutning

Arrangementet er støttet af Kulturelt Forum – Tønder Kommune

og af Kong Frederiks-Fonden

Vi glæder os meget til at opleve denne aften sammen med jer.

Med venlig hilsen

Bredebro Lokalråd

Mail: bredebro-lokalraad@hotmail.com

 

Referat fra Generalforsamling 2019

Generalforsamling 19/2 2019 Bredebro Lokalråd

1: Dirigent: Flemming Nielsen, Generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
2: Årsberetning ved Maibrit godkendt, der blev spurgt ind til slagterens hus i storegade, vi arbejder på sagen.
3:Regnskab ved Ruth, midler Projekt byens rum og cykelsti A11, hvad må de bruges til.
4: ingen indkomne forslag.
5: Valg Rene Bachmann, Carl Wede, Ulla Bendesen modtog genvalg til bestyrelsen.
Suppleant Tanja Kristensen modtog ikke genvalg, Carina Petersen blev valgt
Revisor Mona Hansen modtog genvalg
Revisorsuppleant John Kristensen genvalgt.
6: ingen vedtægtsændringer til behandling.
7:Eventuelt Erland stor ros for at få fjernet tandplejeskiltet ved genforeningsstenen.
Nedbrækning af huse, måske en renovering er bedre, der bliver tomme huller i bybilledet.

Generalforsamling 2019

Bredebro Lokalråd afholder generalforsamling
I Byens Rum, Toosbuys Torv Bredebro
Tirsdag d. 19.02.2019 kl. 19.30
Dagsorden ifølge vedtægter. Vedtægter kan ses på hjemmesiden www.bredebro.dk
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er: René Backmann
Ulla Bendesen
Carl Wede
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er valgt til 2020:
MaiBrit Carl
Gitte Friis
Ruth Ørbæk Petersen
Karsten Winther
Valg af Suppleant: På valg er: Tanja Kristensen
Valg af revisor: På valg er: Mona Hansen
Revisor valgt til 2020 er: Tage Jacobsen
Valg af Revisorsuppleant:
På valg er: John Kristensen
6. Vedtægtsændringer til behandling
7. Eventuelt
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal bestyrelsen have modtaget, senest 8 dage før generalforsamlingen, det vil sige, senest d. 11.02.2019. Forslag bedes fremsendt til bestyrelsen, evt. pr. mail, til: bredebro-lokalraad@hotmail.com
Valgbarhed og stemmeret på generalforsamlingen har alle borgere over 16 år, som bor eller har forretningsmæssig tilknytning til Bredebro.
Bredebro Lokalråd er vært ved kaffe og kage.
GØR DIN INDFLYDELSE GÆLDENDE I BREDEBRO LOKALRÅD

Naturens dag den 9. September

Bredebro Lokalråd inviterer til Naturens Dag ved Brede Å.

I den smukkeste natur lige uden for døren – den skal vi opleve sammen.

Vi tager på vandretur på stien i Brede Ådal.

Turen starter kl. 10.30 fra “Brede Å Dal” til Platformen ved Brede Å.

Tag cyklen eller fyld jeres biler med “store og små” og kør til

Brede Å Dal spejderhytten, Søgårdsvej 1, 6240 Løgumkloster

Hvis du er fyldt med energi denne søndag morgen, kan du vælge at gå. Vi følger den grå rute på Kløverstien, hvis vi starter kl. 9.30 fra Storegade 2, er der tid til at nå frem til Brede Å Dal hytten til kl. 10.30, der er 5 km.

Tag det gode humør og en madpakke med i rygsækken, så sørger vi for drikkevarer.

Se under kalenderen den 9. September

Fællesspisning i Bredebro Hallen

Lokalrådet arrangerer stor Fællesspisning I Bredebro Hallen

fredag d. 21. September 2018 kl.18.00

Menu: Gryderet m/kartofler/pasta og salat, kaffe og Wienerbrød.

Voksne:          80 kr.                                                                 

Børn: 2-10 år 40 kr.

Børn: 0 – 2 år Gratis

Drikkevarer købes i hallen.

Kom frisk og vær med til en hyggelig aften.

Biletter købes senest 10 september 2018 hos SPAR eller hos Ove Madsen

Der vil blive afholdt Amerikansk lotteri, med fine sponser gaver, samt være hoppeborg for børnene.

Røverfest i Bredebro

RØVERFEST I BREDEBRO.

Mød repræsentanter fra det nye Lokalråd

I Storegade, til en snak 😊

Lørdag formiddag d. 28.07.2018 fra kl. 10 – 12

Der er kaffe på kanden.

Vi glæder os til at se jer.

Referat fra Generalforsamling 2018

Referat af Generalforsamlingen for Bredebro lokalråd,

på Bredebro kro d. 28 marts 2018

  1. Valg af dirigent, Flemming Nielsen blev valgt. Han kunne se at generalforsamlingen, var lovligt indkaldt.
  2. Heidi Kirkegård aflagde en bestyrelses beretning, Hun er netop valgt til det nye landsdistrikts- og bosætningsudvalg for 4 år, Ulla Bendesen er suppleant.

Lokalrådet har det sidste år kæmpet med arbejdskraften i bestyrelsen, da den mange gange ikke har været beslutningsdygtig til møder, da medlemmer ikke er kommet eller har meldt afbud.

Spørgsmål:

Erland Jensen spurgte til parkeringen, hvor det gamle jernbanehotel har ligget, hvorfor det ikke er blevet lavet færdig.

Svar: Der har været arbejdet på at det hus Christian Friis ejer på hjørnet af Jernbanegade / Storgade, skulle med til parkering, lokalrådet ved dog ikke om dette bliver aktuelt. Den igangværende kloakseparering, har også været med til at udskyde færdiggørelse af parkeringen, samt færdiggørelsen af byfornyelsen gennem Storegade.

Flemming, en bemærkning, være opmærksomme på at der går en vej ned mellem de to grunde, til huset Storgade 8.

Det vil være synd at brække huset ned, da det er en god muremester villa, som trænger til en kærlig hånd, generelt brækkes der for mange huse ned i Bredebro.

Beretningen godkendt.

3.  Regnskabet,

Flemming Nielsen har ført regnskabet for lokalrådet.

Pengene tilhørende legepladser er til fornyelse og reparation på Vestervang og Vænget, Søndervang er en kommunalejet legeplads, som vi ikke har noget med at gøre.

Penge til cykelsti er øremærket til cykelstiudvalget, til udarbejdelse af materiale vedrørende cykelsti på hovedvej 11, som har været forelagt på Christiansborg. Den er desværre ikke blevet bevilliget endnu.

Regnskab godkendt.

4.  Indkomne forslag:

Jørgen Ørbæk Petersen har stillet forslag til paragraf 8, valg af bestyrelsesmedlemmer.

Forslag: Bestyrelsen skal vedblive at have 7 medlemmer, men mit forslag er at alle medlemmer af lokalrådet skal vælges på generalforsamlingen. Alle for en periode af 2 år, dog forskudt således at 3 vælges det ene år, og 4 det andet år.

Forslaget blev sendt til afstemning, da det ville få indflydelse på valgene til bestyrelsen.17 stemmeberettigede, 16 for 1 imod, forslaget var godkendt.

Forslaget kunne godkendes med almindeligt stemmeflertal på generalforsamlingen. Dette vil give en mere harmoniseret lokalråd, og tiltrække medlemmer som går op i lokalrådets arbejde.

5.  Valg til bestyrelsen:

Generalforsamling valgte at de to som var valgt til bestyrelsen 2019, skulle blive siddende, der skulle således vælges 5 personer til bestyrelsen og en suppleant. 1 for 1 år og 4 for 2 år.

De opstillede var: Gitte Friis, Maibrit Carl, Heidi Kirkegaard, Karsten Winther, Carl Wede, Tanja Kristensen, Ruth Ørbæk Petersen.

Der blev lavet brev afstemning, som faldt ud således.

Gitte Friis 15 (2år) Maibrit Carl 15 (2år)  Ruth Ørbæk Petersen 12 (2år) Karsten Winther 12  (2år) Carl Wede 12 (1år) Tanja Kristensen 8, Heidi Kirkegaard 3

Valg af suppleant, på valg og valgt ved brevafstemning:

Tanja Kristensen (13) valgt  Kirsten Feddersen Zeerow (4)

Stemmetællere var, Ove Madsen og Henning Carl.

Valg af Revisor: Tage Jacobsen modtog genvalg.

Valg af Revisor suppleant: John Kristensen modtog genvalg

Eventuelt:

Flemming vil gerne af med regnskabet til den nye bestyrelse. Maibrit Carl, indkalder til det første bestyrelsesmøde.

Flemming takkede for god ro og orden, og en tak til Heidi Kirkegaard, for hendes mange årige indsats i lokalrådet.