Spring til indhold

Bredebro Lokalråd

Information om Bredebro Lokalråd

Formand: Gitte Friis bredebro-lokalraad@hotmail.com

Se vedtægter for Bredebro Lokalråd BREDEBRO LOKALRÅD nye vedtægter 2023

Bestyrelsens beretning for 2021:Bestyrelsens beretning generalforsamling februar 2022

Referat generalforsamling 2021: Referat generalforsamling 2022

BREDEBRO – EN BY I BEVÆGELSE

“Det er Lokalrådets formål at bidrage til Bredebros udvikling i overensstemmelse med borgernes ønsker, samt virke for et samarbejde mellem alle lokale interesser til gavn for befolkningen, områdets udvikling samt miljøet i området. Rådet kan i den forbindelse være kontaktled til offentlige myndigheder og øvrige Interesseorganisationer.”

Vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 16. februar 2009

I Bredebro Lokalråd arbejder vi med rigtig mange spændende ting. Vi er midt i områdefornyelsen, der arbejdes med Kløverstier osv.

En årlig tilbagevendende aktivitet er Store Cykeldag.

Har du ønsker til emner vi skal tage op i Lokalrådet, er du velkommen til at kontakte formand, Gitte Friis på ovennævnte mailadresse.

Vores hjemmeside er under grundig “renovering”. Målet er at hjemmesiden bliver indbydende og oplysende for gæsterne.