Spring til indhold

Cykelstigruppen

Cykelstigruppen er en orienterings side for de aktiviteter og projekter gruppen har gang i og arbejder med.

Her er 2 PDF sider med info omkring Cykelstiprojektet.

Cykelstiprojekt

Cykelsti støtteerklæringer

Til orientering fra cykelstigruppen, den 17. marts 2020

Er et cykelstiprojekt overhovedet vigtig lige nu? Ja det spørger vi også os selv om, men forrige onsdag var vi meget glade og optimistiske efter et møde med Borgmester Henrik Frandsen, som ville ledsage os til København til foretræde for Transportudvalget og møde med Trafikminister Benny Engelbrecht.

Nu i dag, er tiden jo totalt forandret, og intet er vigtigere lige nu, end at lytte til og efterfølge regeringens og sundhedsmyndighedernes råd. Alligevel vil vi her kort orientere om de seneste tiltag fra cykelstigruppen under Bredebro Lokalråd.

Vi har kæmpet for en cykelsti langs A11 i rigtig mange år. Derfor sætter vi nu igen 100% fokus på vigtigheden af, at vi får en fuldt gennemført cykelsti langs A 11.

Strækningen fra Døstrup til Sdr. Vollum er højt prioriteret hos Vejdirektoratet, men det vil have meget ringe effekt på infrastrukturen, hvis kun denne del bliver gennemført.

Den fulde effekt til gavn for infrastrukturen får vi først, når vi har en fuld gennemført cykelsti langs A11. Først da får vi mulighed for at flytte transport fra bil til cykel til gavn for både miljø og en bedre sundhed. På A11, er der i dag stærk, tung og tæt trafik der helt umuliggør cykling.

Udover, at vi kan få daglig kørsel i bil flyttet til cykeltransport, vil en cykelsti give langt bedre muligheder for den grænseoverskridende cykelturisme, idet der vil være cykelsti både nord og syd for den Tyske grænse. I dag hvor trædecykler i mange tilfælde bliver erstattet af moderne elcykler vil det ligeledes betyde, at flere vil benytte cykelstien.

Vi har fået foretræde for Transportudvalget, tirsdag den 31. marts Kl. 15.15., samme dag har vi aftalt et møde med Trafikminister Benny Engelbrecht. Vi håber på, at vi nu er nået et skridt videre i processen for etablering af cykelstien, og det på trods af den vanskelige situation vi står i lige i øjeblikket. Disse møder bliver sandsynligvis aflyst, men vi håber på, at de blot bliver udsat til en mere normaliseret tid. En tid, som vi håber kommer tilbage inden alt for længe.

For at dokumentere og redegøre for projektets vigtighed vil vi inden mødet fremsende yderligere materiale til Transportudvalg og Trafikministeren, men her via disse links henfører vi  til sagen på Folketingets hjemmeside og til projektbeskrivelsen, som blev udarbejdet i 2017.

Her er link til artikler på Folketingets hjemmeside.
https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/TRU/bilag/333/index.htm

https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/TRU/bilag/333/1761715.pdf

I dag, vil vi blot orientere om, at vi tager turen til Christiansborg den 31. marts, hvis ikke begge møder bliver aflyst, det ved vi endnu ikke. Cykelstiudvalget vil blive repræsenteret ved Borgmester Henrik Frandsen, Tønder Kommune, og fra Cykelstigruppen af Per Jacobsen, Henry Gjelstrup og Ruth Ørbæk Petersen.