Spring til indhold

Generalforsamling i Udviklingsråd Bredebro

Generalforsamling i Udviklingsråd Bredebro

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
05/03/2024
18:30 - 22:00

Lokation
Byens Rum

Kategorier


Udviklingsråd Bredebro

 Afholder generalforsamling sammen med HHI.

Tirsdag den 5. marts kl. 18.30 i Byens Rum

Vi er vært ved snitter, øl/vand og kaffe — og vi vil starte med at spise snitter igen i år.

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
  2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
  3. Aflæggelse og godkendelse af regnskabet for det forløbne regnskabsår.
  4. Indkomne forslag: inden 8 dage på mail til: thaysen5@hotmail.com.
  5. Opstilling og valg af de 3 fritvalgte bestyrelsesmedlemmer, samt 3 personlige

    suppleanter. 2 medlemmer vælges på ulige og 1 på lige år.

    På valg er Gitte Friis – ønsker ikke genvalgt.

  1. Præsentation af de udpegede medlemmer.
  2. Valg af 2 revisorer – for 2 år – 1 på lige og en på ulige år.
  3. Bestyrelsen præsenterer næste års fokusområder. Der indsamles input fra

    medlemmer til bestyrelsen.

  1. Eventuelt.
Del på Facebook