Spring til indhold

Generalforsamling i Udviklingsråd Bredebro

Generalforsamling

Udviklingsråd Bredebro

 Afholder generalforsamling sammen med HHI.

Tirsdag den 5. marts kl. 18.30 i Byens Rum

Vi er vært ved snitter, øl/vand og kaffe — og vi vil starte med at spise snitter igen i år.

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
  2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
  3. Aflæggelse og godkendelse af regnskabet for det forløbne regnskabsår.
  4. Indkomne forslag: inden 8 dage på mail til: thaysen5@hotmail.com.
  5. Opstilling og valg af de 3 fritvalgte bestyrelsesmedlemmer, samt 3 personlige suppleanter. 2 medlemmer vælges på ulige og 1 på lige år. – På valg er Gitte Friis – ønsker ikke genvalgt.
  6. Præsentation af de udpegede medlemmer.
  7. Valg af 2 revisorer – for 2 år – 1 på lige og en på ulige år.
  8. Bestyrelsen præsenterer næste års fokusområder. Der indsamles input fra medlemmer til bestyrelsen.
  1. Eventuelt.
Del på Facebook