Forfatterarkiv: Tom Skade

Naturens dag den 9. September

Bredebro Lokalråd inviterer til Naturens Dag ved Brede Å.

I den smukkeste natur lige uden for døren – den skal vi opleve sammen.

Vi tager på vandretur på stien i Brede Ådal.

Turen starter kl. 10.30 fra “Brede Å Dal” til Platformen ved Brede Å.

Tag cyklen eller fyld jeres biler med “store og små” og kør til

Brede Å Dal spejderhytten, Søgårdsvej 1, 6240 Løgumkloster

Hvis du er fyldt med energi denne søndag morgen, kan du vælge at gå. Vi følger den grå rute på Kløverstien, hvis vi starter kl. 9.30 fra Storegade 2, er der tid til at nå frem til Brede Å Dal hytten til kl. 10.30, der er 5 km.

Tag det gode humør og en madpakke med i rygsækken, så sørger vi for drikkevarer.

Se under kalenderen den 9. September

Fællesspisning i Bredebro Hallen

Lokalrådet arrangerer stor Fællesspisning I Bredebro Hallen

fredag d. 21. September 2018 kl.18.00

Menu: Gryderet m/kartofler/pasta og salat, kaffe og Wienerbrød.

Voksne:          80 kr.                                                                 

Børn: 2-10 år 40 kr.

Børn: 0 – 2 år Gratis

Drikkevarer købes i hallen.

Kom frisk og vær med til en hyggelig aften.

Biletter købes senest 10 september 2018 hos SPAR eller hos Ove Madsen

Der vil blive afholdt Amerikansk lotteri, med fine sponser gaver, samt være hoppeborg for børnene.

Røverfest i Bredebro

RØVERFEST I BREDEBRO.

Mød repræsentanter fra det nye Lokalråd

I Storegade, til en snak 😊

Lørdag formiddag d. 28.07.2018 fra kl. 10 – 12

Der er kaffe på kanden.

Vi glæder os til at se jer.

Referat fra Generalforsamling 2018

Referat af Generalforsamlingen for Bredebro lokalråd,

på Bredebro kro d. 28 marts 2018

  1. Valg af dirigent, Flemming Nielsen blev valgt. Han kunne se at generalforsamlingen, var lovligt indkaldt.
  2. Heidi Kirkegård aflagde en bestyrelses beretning, Hun er netop valgt til det nye landsdistrikts- og bosætningsudvalg for 4 år, Ulla Bendesen er suppleant.

Lokalrådet har det sidste år kæmpet med arbejdskraften i bestyrelsen, da den mange gange ikke har været beslutningsdygtig til møder, da medlemmer ikke er kommet eller har meldt afbud.

Spørgsmål:

Erland Jensen spurgte til parkeringen, hvor det gamle jernbanehotel har ligget, hvorfor det ikke er blevet lavet færdig.

Svar: Der har været arbejdet på at det hus Christian Friis ejer på hjørnet af Jernbanegade / Storgade, skulle med til parkering, lokalrådet ved dog ikke om dette bliver aktuelt. Den igangværende kloakseparering, har også været med til at udskyde færdiggørelse af parkeringen, samt færdiggørelsen af byfornyelsen gennem Storegade.

Flemming, en bemærkning, være opmærksomme på at der går en vej ned mellem de to grunde, til huset Storgade 8.

Det vil være synd at brække huset ned, da det er en god muremester villa, som trænger til en kærlig hånd, generelt brækkes der for mange huse ned i Bredebro.

Beretningen godkendt.

3.  Regnskabet,

Flemming Nielsen har ført regnskabet for lokalrådet.

Pengene tilhørende legepladser er til fornyelse og reparation på Vestervang og Vænget, Søndervang er en kommunalejet legeplads, som vi ikke har noget med at gøre.

Penge til cykelsti er øremærket til cykelstiudvalget, til udarbejdelse af materiale vedrørende cykelsti på hovedvej 11, som har været forelagt på Christiansborg. Den er desværre ikke blevet bevilliget endnu.

Regnskab godkendt.

4.  Indkomne forslag:

Jørgen Ørbæk Petersen har stillet forslag til paragraf 8, valg af bestyrelsesmedlemmer.

Forslag: Bestyrelsen skal vedblive at have 7 medlemmer, men mit forslag er at alle medlemmer af lokalrådet skal vælges på generalforsamlingen. Alle for en periode af 2 år, dog forskudt således at 3 vælges det ene år, og 4 det andet år.

Forslaget blev sendt til afstemning, da det ville få indflydelse på valgene til bestyrelsen.17 stemmeberettigede, 16 for 1 imod, forslaget var godkendt.

Forslaget kunne godkendes med almindeligt stemmeflertal på generalforsamlingen. Dette vil give en mere harmoniseret lokalråd, og tiltrække medlemmer som går op i lokalrådets arbejde.

5.  Valg til bestyrelsen:

Generalforsamling valgte at de to som var valgt til bestyrelsen 2019, skulle blive siddende, der skulle således vælges 5 personer til bestyrelsen og en suppleant. 1 for 1 år og 4 for 2 år.

De opstillede var: Gitte Friis, Maibrit Carl, Heidi Kirkegaard, Karsten Winther, Carl Wede, Tanja Kristensen, Ruth Ørbæk Petersen.

Der blev lavet brev afstemning, som faldt ud således.

Gitte Friis 15 (2år) Maibrit Carl 15 (2år)  Ruth Ørbæk Petersen 12 (2år) Karsten Winther 12  (2år) Carl Wede 12 (1år) Tanja Kristensen 8, Heidi Kirkegaard 3

Valg af suppleant, på valg og valgt ved brevafstemning:

Tanja Kristensen (13) valgt  Kirsten Feddersen Zeerow (4)

Stemmetællere var, Ove Madsen og Henning Carl.

Valg af Revisor: Tage Jacobsen modtog genvalg.

Valg af Revisor suppleant: John Kristensen modtog genvalg

Eventuelt:

Flemming vil gerne af med regnskabet til den nye bestyrelse. Maibrit Carl, indkalder til det første bestyrelsesmøde.

Flemming takkede for god ro og orden, og en tak til Heidi Kirkegaard, for hendes mange årige indsats i lokalrådet.