Spring til indhold

Referat fra Generalforsamling 2020

Bestyrelsen havde konstituerende bestyrelsesmøde mandag d. 2 marts 2020

Formand:          MaiBrit Carl
Næstformand: Karsten Winther
Kasserer:          Ruth Ørbæk Pedersen
Sekretær:         Ulla Bendesen
Bestyrelsesmedlemmer:
Gitte Friis
Rene Backmann
Carl Wede

Suppleant: Karina Pedersen

Referat af Generalforsamling
for Bredebro Lokalråd 18. februar 2020
i Byens Rum Toosbuys Torv Bredebro

1. Valg af dirigent. Flemming Nielsen blev valgt. Der deltog 29 stemmeberettigede

2. Bestyrelsens beretning. Fremlæggelse af beretning ved Maibrit Carl, Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab. Fremlæggelse af regnskab ved Ruth Ørbæk Petersen, regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag. Bestyrelsen ønsker vedtægtsændringer som kommer under punkt 6.

5. Bestyrelsesmedlemmer som er på valg. Valgperioden er to år

PÅ valg: Maibrit Carl
Gitte Friis
Ruth Ørbæk Petersen
Karsten Winther Alle blev genvalgt
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er valgt til 2021
René Bachmann
Ulla Bendesen
Carl Wede

Valg af suppleant: Karina Petersen blev genvalgt
Valg af revisor: Tage Jacobsen blev genvalgt
Revisor valgt til 2021: Mona Hansen
Valg af Revisorsuppleant: John Kristensen blev genvalgt

6. Vedtægtsændringer til behandling

Forslag fra bestyrelsen, vedrørende §9 og §10
Generalforsamlingen skal være lovligt indvarslet, det vil sige at det skal annonceres senest 14 dage før generalforsamlingen, i Bindeleddet og på Bredebro Lokalråds hjemmeside.
( Tidl. ” i lokaleaviser” erstattes af: ” i Bindeleddet og på Bredebro Lokalråds hjemmeside”)
Forslag fra forsamlingen var at man skrev( lokale medier/ Bindeleddet), dette blev godkendt.
Samme regler gælder for ekstraordinært generalforsamling.

7. Eventuelt, der var ikke noget. Tak for god ro og orden

Derefter indlæg ved Landdistriktskoordinator Karin Kjærgaard Lorenzen fra Tønder kommune, om hvad vi kan bruge hende til.

Del på Facebook