Spring til indhold

Projektgruppen for Seniorboliger i Bredebro

Overvejer du/I seniorbolig i Bredebro?
Referat fra informationsaftenen i Byens Rum 14.03.2022
Arbejdsgruppen bag mødet er: MaiBrit Carl, Mona Hattens samt Ruth og Jørgen Ørbæk Petersen.
(Gruppen er en arbejdsgruppe under Bredebro Lokalråd)
Flot mødedeltagelse 64 personer deltog, der var en bred aldersmæssig deltagelse, dog mange 60+.

MaiBrit bød velkommen og fortalte om baggrunden for informationsmødet, som fortrinsvis var at få konstateret om der overhovedet er interesse for at bo i et seniorfællesskab i Bredebro. MaiBrit havde regnet med, at hvis der ville komme 50 ville det være fint, men der kom 64, superflot! Der var både kendte og ukendte deltagere, ligesom der var repræsentanter fra Tønder Kommune, Bredebro Lokalråd og flere fra Bredebro Handelsstandsforening, herunder også håndværkere.
Derpå blev ordet givet til Egon Petz, formand for bestyrelsen Seniorbofællesskab i Toftlund, som havde været med til at starte processen op omkring seniorboliger i Toftlund. Ved deres første opstartsmøde kom der 70, men ingen ville deltage i den gruppe som skulle arbejde videre med projektet, men ville gerne deltage i planlægningen, og så fik man samlet 10 personer.
Herefter tog gruppen kontakt til 4 boligforeninger, alle svarede på henvendelsen, men man valgte at arbejde videre med HAB, Haderslev Boligforening. Samarbejdet med Tønder Kommune havde været vanskeligt, man mente ikke at der var et behov for seniorboliger i Toftlund, men pludselig ville Toftlund Boligforening også være med, de ville bygge på en del af golfbanen. Nu skulle kommunen vælge hvilket projekt de ville støtte, idet Kommunen skal give 10% til alment boligbyggeri.
Tønder Kommune valgte at støtte Gruppen sammen med HAB. Der skulle nu dannes en forening, og der blevet lavet vedtægter, bl.a. om hvor gamle man skulle være for at kunne flytte ind i boligerne. På den stiftende generalforsamling meldte sig 70, som blev skrevet op til en bolig. Bestyrelsen blev på 5 personer. Derefter skulle der findes en grund, og fastsættes størrelse på boligerne, der blev enighed om 3 størrelser på lavt bebyggede huse, størrelserne blev på 120 m2, 110 m2 og 90 m2, alle bliver med gårdhave og med indgang fra nord og gårdhave mod syd. Der bliver en parkeringsplads til hvert hus. Man er nu kommet så langt at grunden er købt, men det var ikke nemt, der var flere muligheder og ejerne forlangte en høj pris, da de troede der var penge nok, men man fandt et kompromis. Der skulle nu udarbejdes en ny lokalplan, arbejdet i kommunen sker desværre meget langsomt, derfor bliver lokalplanen først færdig efter sommerferien. Først når lokalplanen er godkendt kan maskinerne gå i jorden. Alle havde håbet på at kunne invitere til julefrokost i nye omgivelser i december 2023, men indflytning forventes nu først i foråret 2024.
Direktør Christian Skovfoged fra HAB fortalte om, hvad HAB står for. HAB administrerer 2500 lejemål. HAB har bygget seniorboliger i Haderslev, og skal også bygge i Vejen og nu i Toftlund. Der er ca. 7000 seniorboliger i Danmark, mens 80.000 55+ ønsker at bo i seniorbolig. Det vil aldrig blive et problem at få boligerne lejet ud. Der blev spurgt om hvad prisen var for de seniorboliger der bliver bygget, og prisen ligger omkring
6-7.000kr. pr måned, dertil kommer 800-1.000kr.pr måned for el, varme og vand.
MaiBrit fik ordet igen, og ville forhøre sig om, om der var stemning for at arbejde videre og om hvem der ville være med i en gruppe omkring den videre planlægning. Desværre meldte sig kun en enkelt, men velkommen i gruppen til Svend Aage Hansen. Derpå spurgte MaiBrit hvor mange der var interesseret i projektet. Der var 23 der skrev sig op og meldte sig som interesseret.
Til sidst blev det nævnt, at opstår der spørgsmål kan Jørgen Ørbæk Petersen kontaktes på tlf. 2180 8816. Eller MaiBrit kan kontaktes på mail: mh.carl@live.dk Der skal arbejdes videre! Og der bliver brug for flere i planlægningsgruppen, hvad med at melde dig nu??
Referent: Jørgen Ørbæk Petersen
14.03.22 Referat fra seniorbolig info møde pdf

Del på Facebook