Trafik sikkerhed

Trafiksikkerhed og tilgængelighed: Det skal også være mere (trafik)sikkert at færdes i byen, i Storegade, Brede Bygade – og ved ´æ stjern´ – og det skal være såvel på cykel som bedre tilgænge-lighed for handicappede, familier med barnevogne m.m. 

Vil du vide mere? Så kontakt: Gunhild Nielsen. 

UDDRAG FRA ANSØGNING OM OMRÅDEFORNYELSE TRAFIKSIKKERHED – HÆVET FLADE VED ´Æ STJERN´ 

Bredebro har 2 hovedgader og der er behov for at sikre/markere overgang mellem hovedgaderne (T-kryds) i folkemunde kaldet ´æ stjern´. Der er her dårligt overblik fra især det trafik- og hastighedsregulerede ´strøg´, Storegade. Den ganske store sparkøbmandsbutik (med apotek og posthus) har desuden ind- og udkørsel lige ved krydset 

. En hævet hastighedsdæmpende og fodgængerprioriteret flade vil også bidrage til at skabe bedre sammenhæng i bystrukturen og trække ´strøget´ ud på den trafikalt gennemgående Søndergade (se kort i bilag 2). 

Jf. ovenfor samt 

– forslag til udvidelse af mindepark til moderne bypark i Storegade 

– trafiksanering og forskønnelse på Storegade (byens ´handelsstrøg´). 

BREDEBRO 2011 

TEMAGRUPPE 2 

Trafiksikkerhed 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *