Bedre byggeskik

Bedre Byggeskik – den særlige arkitektur- og kulturarv – byens historie og arkitektur skal fremhæves mere og bedre. Både gennem bedre formidling, kulturruter – og støtte til den gode istandsættelse. Kan vi bruge ´historien´ til at understøtte de andre indsatser?  

Vil du vide mere? Så kontakt: Ruth Ørbæk Petersen. 

Arbejdsgruppen består af:

  Bente Nielsen Tønder Kommune Tlf.: 74929247 Mail: bni@toender.dk
  Anne Marie Overgaard Museum Sønderjylland Tlf.: 74782912 

Mobil: 29293843 

Mail: over@museum-soenderjylland.dk
  Niels Christian Thomsen Storegade 30, Bredebro Tlf.: 74711228 Mail: storegade30@hotmail.com
  Mogen Ulrich Holmsteen Skomagergade 2A, Bredebro Tlf.: 78787526 Mail: ulrich.holmsteen@arcor.de
  Erland Jensen Vænget 7, Bredebro Tlf.: 74711675 Mail: vinnierland@hotmail.com
  Ruth Ørbæk Petersen Vestevang 13, Bredebro Tlf.: 74711356 

Mobil: 24849071 

Mail: ruthjorgen@mail.tele.dk
         
         
UDDRAG FRA ANSØGNING OM OMRÅDEFORNYELSE OFFENTLIG SERVICE

 

Kommunens økonomi og vigende indtægter fremtvinger en centralisering og samdrift af institutioner på børn og unge- og kultur- og fritidsområderne i en hurtigere takt end måske forventet og hensigtsmæssigt for centerbyernes omstilling generelt – og også Bredebro.

 

Befolkningsudviklingen har dog generelt betydet, 

– AT Bredebro skole til 9. klasse er under omdannelse til 6. klasse og øvre klassetrin gennemføres herefter i Tønder eller Løgumkloster by. Det påvirker på sigt bl.a. byens idræts- og ungeliv, der herefter forventes at centraliseres på tværs i kommunen i ´skolebyen´ og trække byens unge væk. Foreningerne forudser et dræn af unge i både deltagelsen i aktiviterne og som frivillige ressourcer/trænere – og som kommende lærlinge m.m. i byen – og de drøfter derfor initiativer til nye mødesteder og alternative aktiviteter, åben klub for de unge ´efter skoletid´. 

– AT biblioteket for 2 år tilbage er omdannet til en bogcafé (i Idrætscentret), der organiseres og drives af engagerede, lokale kræfter, som gerne vil bidrage helt anderledes til samarbejdet om udviklingen af kulturtilbuddene for unge såvel ældre – og ikke mindst om byens bevaring og synliggørelse af den særlige sønderjydske historie i arkitekturen sammen med Lokalhistorisk Arkiv. 

– AT den meget store børnehave er lukket for 1 ½ år siden. De fine ældre bygninger på stor bevokset grund i den vestligste del af byen er det ikke lykkedes kommune at sælge og den nedrives i disse dage med Indsatspuljemidler. 

– AT der fortsat er institutioner som en børnehave med SFO – nu samlet – på Bredebro Skole, ældreboliger, plejehjem samt især et nyere idrætscenter, der består af: udendørs svømmehal, 2 sportshaller, bogcaféen, borgerservice, fitness m.m. Her mødes også byens meget aktive ældreklub i et mindre lokale til alle aktiviteter. De ældre i centerbyerne i Tønder Kommune har stor tradition for at være særdeles aktive. Kommunen støtter opstart og mere ´indirekte drift´ og der er gode erfaringer fra Løgumkloster. Disse erfaringer overføres i år til Højer til det nye ´aktivitetshus med bogcafé´ (områdefornyelse) – og udfordringen er klar også Bredebro, hvor behovet øges med en markant vækst i antallet af ældre. 

Citat fra Lokalrådet:

 

´Der er mange aktiviteter i Idrætscentret, men er man ikke til sport, er der ingen muligheder for de unge. Der er intet cafeliv og de unge har ikke en åben klub, hvor de kan fordrive tiden på en attraktiv måde. I Bogcafeen står et par computere til offentlig benyttelse i åbningstiden, ofte kommer unge for at fordrive tiden, det kan til tider være til irritation for andre tilstede-værende. I Bredebro har vi et Pizzeria som har åbent om aftenen og det er tilholdssted for ungdommen.

 

De ældre har stor succes med små og store arrangementer, men de er i et mindre lokale, hvor man bl.a. kan undervise i computer, men der findes ingen værksteder og lokalets størrelse give ikke mulighed for udfordringer. Vi har brug for uformelle mødesteder til uformelle fællesskaber om fx jagt og fiskeri – ´erfarne møder nybegyndere´. Vi skal trække på byens ældre håndværkere til at lave værksteder for træ, læder og især knallerter/cykler og auto.. 

Det kunne få os til at føle et fællesskab for byen; før var det jo politikerne, der tog sig af udvikling og service´. 

PRIVAT SERVICE

 

I byens 2 hovedgader er der dagligvarebutikker som Dagli’Brugsen, SPAR med apotek og posthus samt specialbutikker som ECCO shoppen, sport- og jagt-, gardiner & gulve, blomster, isenkram, sparekasse og pizzeria.

 

På længere sigt er både dagligvare- og udvalgsvarehandlen truet af butiksdøden. Delvist med baggrund i det igangværende generationsskifte, som man kan aflæse allerede i bybilledet i dag, men den dybereliggende årsag er reelt investorvurderingerne af den i gangværende udvikling, der antyder, at byen IKKE kan bære en REMA1000 eller lignende discount. Det vil skabe helt særlige udfordringer indenfor nogle ganske få år – og kan være et af de afgørende parametre for byens videre udvikling. 

Desuden må dagligvarebutikkerne påregne et svingende kundegrundlag, da der er let adgang til grænsehandel, med lavere afgifter og lavere moms. 

Kroen ved broen præger det første møde med byen, idet den ligger lige ved indkørslen til byen og indtager en væsentlig rolle i bybilledet og byens identitet. Desværre er ejerne ved at opgive driften og søger ligeledes Indsatspulje- eller byfornyelsesmidler til nedrivning og/eller ombygning til ny anvendelse?! (se foto, bilag 3) 

Bredebro har en meget bred vifte af velfungerende foreninger, fra idræts- til interesseorganisationer samt et stærkt lokalråd, der på vegne af foreningerne har bidraget til denne ansøgning. Derudover er det et aktivt lokalhistorisk arkiv, der drives af frivillige kræfter i øvrigt som bogcaféen.

 

Bredebro har fantastisk gang i ældreaktiviteter, mener fok i byen. Det foregår samlet i ét lokale i Idrætscentret, men det er uden værksted eller lignende. De unge har også deres gang i Idrætscentret med bogcafé m.m., men mangler et uformelt mødested, hvilket forstærkes efter de største klasser 7.-9. klasse flyttes udenbys. 

Foreningerne, organiserede såvel som uorganiserede borgere, unge som ældre, lokalråd efterlyser et BYENS HUS til fælles aktiviteter, initiativer ud over det traditionelle, kulturelle arrangementer og som fælles mødested. Centralisering af skolestrukturen gør desuden tiltrængt at nytænke de formelle såvel som de uformelle mødesteder for de unge. 

Behov m.m. udredes og afklares. 

BREDEBRO 2011 

TEMAGRUPPE 3 

BYENS HUS 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *