Bedre byrum

Bedre byrum: det er overskriften på et af de store indsats- eller projektområder, der er foreslået i ansøgningen til områdefornyelsen. Det skal være en bedre oplevelse at bevæge sig rundt i byen – vil du være med til at opbygge en vision for en ny anvendelse af byens rum, der bygger på fx sundhed og bevægelse? Hvor ´by i bevægelse´ ikke kun skal være et slogan, men virkeligt styrke byens identitet – og livskvaliteten i den.  

Samtidig med en forskønnelse af ´rest´ arealer samt legepladser, p-pladser, torve m.v. i byen tænkes på en ny brug af arealer – på en innovativ, eksperimenterende og nyskabende måde, så alle i byen får lyst til at bevæge sig i hverdagen – og gæster får lyst til at deltage aktivt under deres besøg. Alle, fra beboere til virksomheder og organisationer, turisme inviteres til at deltage.. i udviklingsproces, inspirationstur, idékonkurrencer og nye initiativer og samarbejder på tværs?

Vil du vide mere? Så kontakt Heidi Kirkegaard.

Arbejdsgruppen “Bedre Byrum” består af:

  Ove Madsen
  Heidi Kirkegaard
  Gunhild Nielsen
  Laurids Lauridsen
  Henry Gjelstrup
  Ejnar Holdt
  Majbritt Carl

 

UDDRAG FRA ANSØGNING OM OMRÅDEFORNYELSE BY I BEVÆGELSE – en fremtidsvision- Bredebro i 2016

Overskriften har ikke kun været et slogan. Tønder Kommune og Lokalrådet i Bredebro samt deres arbejdsgrupper har gennem 5 år arbejdet med BEVÆGELSE som overskrift og forsøgt at integrere dette i flest mulige aktiviteter og indsatsområder under område-fornyelsen samt øvrige projekter. Sundhed og bevægelse er tænkt systematisk ind i planlægningen og gennemførelsen af ideer, der genbruger (erhvervs- og ´rest´ -) arealer samt legepladser, torve m.v. i byen på en innovativ, eksperimenterende og nyskabende måde, så beboere i byen får lyst til at bevæge sig i hverdagen – og gæster får lyst til at deltage aktivt under deres besøg.

Ideerne opstod i et krydsfelt af partnerskaber i programfasen i 2011/12, der samtidig forpligtede alle parter til at deltage aktivt i gennemførelsesfasen 2012-2016. ECCO associerede til ´fælles fodslaw´ med virksomhedens slogan gennem år om ´fodtøj – naturlig sundhed´. Virksomheden har gjort Bredebro by og postnummer verdenskendt – måske mindre landskendt, så ECCO var det mest oplagte eksempel på en samarbejds-partner, hvor forholdet mellem by og virksomhed som udgangspunkt kunne give en win-win situation. Andre virksomheder og organisationer som DGI og LOA, turismeerhvervet m.v. har deltaget på lige fod under den samme overskrift om ´bevægelse´.

Finansieringen til ideudvikling, konkurrencer og siden gennemførelse er byens stolthed, idet den har fået støtte fra alle sider, store som små fonde, lokale og kommune/stat m.fl.

Det hele begyndte dog med, at Tønder Kommune som en af fire kommuner – blandt 23 ansøgere – blev valgt til at være med i projektet ´Bevægelse i alle planer´ i samarbejde med By- og Landskabsstyrelsen samt Lokale- og Anlægsfonden (LOA) i 2011/12. Målet var en Masterplan for bevægelse og tilgængelighed på kommuneniveau og en områdefornyelse på byniveau til at vise de gode eksempler, som andre kan hente inspiration fra – og føre til sundere byer og borgere.

SAMARBEJDE

I udviklingen af konceptet ´bevægelse i byen´ planlægges et samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Sund BY Netværket samt Center for Idræt og Arkitektur, Kunstakademiets Arkitektskole alternativt Urban Landscape Studio (afdeling), Arkitektskolen i Århus til at udvikle det faglige idegrundlag, kvalificere, afprøve og følge/monitorere såvel projektudvikling som gennemførelse.

TOMME DAGLIGVARE – OG UDVALGSVAREBUTIKKER

Bredebro har dagligvarebutikker som Dagli’Brugsen, SPAR samt specialbutikker som ECCO shoppen, sport- og jagt-, gardiner & gulve, blomster, isenkram, sparekasse. Flere detailhandelsbutikker lukker eller forventes at lukke gr. generationsskifte, dog imødekommer byen fortsat plankravene til serviceniveauet som centerby. ECCO-shoppen tiltrækker allerede et meget stort antal besøgende, som givetvis også øger omsætningen og fastholder detailhandlen generelt. ECCO forventes i løbet af kort årrække at renovere eller udbygge butiksfaciliteterne på hovedgaden.

For at modvirke yderligere tilbagegang foreslås en SYNLIG om end indirekte indsats for detailhandlen såsom

BREDEBRO 2011

TEMAGRUPPE 1

Bedre byrum

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *