Områdefornyelse

OMRÅDEFORNYELSE I BREDEBRO Juli 2012 Efter stor indsats fra kommune og lokalråd i fællesskab er det lykkedes! Ministeriet for by, bolig og landdistrik-ter har givet tilsagn om støtte til byfornyelse – såkaldt områdefornyelse – i Bredebro. Med Tønder Kommunes støtte – og NaturErhvervstyrelsen – er der et samlet budget på ca. 5,0 mio. kr. til at gennemføre projektet for. I løbet af efteråret 2012 skal der arbejdes mere konkret med de ideer, der allerede er formuleret samt eventuelt udbygge planerne med nye? Senest den 1. februar 2013 skal der ligge et PROGRAM klart (detaljerede beskrivelser, tidsplan og budget) for gennemførelsen af projekterne, der herefter kan indsendes til ministeriet. Efter endelig bevilling i foråret 2013 kan vi gå i gang. Projekterne aftales og gennemføres i et samarbejde mellem  Bredebro Lokalråd og Tønder Kommune over en periode på max. 5 år. BREDEBRO en BY i bevægelse…    Vil du vide mere? Arbejdet med PROGRAM går i gang i efteråret 2012, hvor der vil blive nedsat temagrupper for hvert indsats- eller projektområde (1. Bevægelse, 2. Trafik, 3. Byens Hus og 4. Bedre Byggeskik). Der er planlagt et borgermøde 16. november. Følg med på Lokalrådets hjemmeside www.bredebro.dk Har du spørgsmål eller gode idéer, så kontakt: Ruth Ørbæk Petersen, formand for Bredebro Lokalråd, Vestervang 13, 6261 Bredebro, tlf. 74 71 13 56 og mail: bredebro-lokalraad@hotmail.com Bente Nielsen, Byg og Plan, Teknik & Miljø, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster, tlf. direkte 74 92 92 47 og mail: bni@toender.dk Christel Ebsen, byfornyelseskonsulent, BNByfornyelse, Dr. Margrethesvej 71, 8220 Århus N, tlf. 24 62 60 28, mail: ce@bnbyfornyelse.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *