Historiske berretninger fra egnen

Branden i Bredebro 1870

Bragt i “Bindeleddet” april 2012.

To korte beretninger om den katastrofale brand, der lagde det meste af Bredebro i ruiner 1870.

Avisudklip fra VESTSLESVIGS TIDENDE

Den 30.april 1870 – Nr. 82

Torsdag aften omtrent kl.10 udbrød der ild i bødker Jakob Hansens sted i Bredebro, det forplantede sig derfra med stor heftighed videre til enkemadame Petersens og købmand Wulffs bygninger og snart stod 2/3 af byen i lys lue. 16 bygninger er nedbrændte, blandt de reddede er degneboligen og farveriet, ligesom hr. Petersens betydelige tømmerlager undgik ødelæggelsen. Derimod er kroen og postekspeditørens hus brændt. 24 familier blev husvilde, men er nu anbragte dels hos bekendte, dels i kirken, kun én familie er taget til fattighuset, den var, siger man, kommet derind om også branden ikke havde fundet sted. Nogen almindelig eller stor nød har branden ikke voldt, næsten alle brandlidte havde forsikret, hjælp fra nabobyerne havdes ikke, hvermand var så beskæftiget med at redde for sig selv, at ingen ville løbe enten til Visby eller til Sølsted, der kun ligger en halv milsvej fra Bredebro. Omegnens beboere var for det meste i seng da ilden udbrød og så lidt er den store brand blevet bemærket, at man i nabobyen Borrig først erfarede den i går morges.

I længere afstand har man skænket det stærke røde skær, som selv kunde bemærkes i Tønder, mindre opmærksomhed på grund af de her på egnen hyppige afbrændinger af lyng. Om ildens opkomst vides endnu intet.

 

Uddrag af Carsten Thomsens (1871 – 1959) erindringer.

Bredebros brand i 1870

1870 brændte det meste af Bredebro by. Den gård der ligger lidt syd for byen, vest for vejen (Svinget 2), lå dengang i Skomagergade på nordsiden af gaden ned mod åen. Der var 2 brødre der ejede gården, Hans og Jacob Hansen, Bødker kaldtes de. Den ene drev en stor kreaturhandel, og havde en stor flok kreaturer, der skulle til marked i Tønder den dag, han var tidligt oppe for at fodre kreaturerne, inden man til fods skulle til Tønder. Ilden opstod i laden, efter at man var gået af sted med kreaturerne, og folk mente, det vist var uforsigtighed, der var årsag til branden.

Da det blæste stærkt fra vest, og hele byen lå øst for brandstedet. og de gamle huse var tækket med stråtag, brændte næsten hele byen. Den ny degnebolig, der lå lidt for sig selv og enkelte huse der lå lidt afsides blev forskånet. Den Gamle Kro blev så flyttet hen til landevejen, hvor den ligger endnu, Brogade 10. Den nye skole blev bygget langs med kirkegårdsdiget med fronten mod vest og plads til 2 klasseværelser.

http://www.hjulsporet.dk/?page_id=464

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *