Spring til indhold

Nyhedsbrev fra projektgruppen bag Bredebro Seniorboligfællesskab

Projektgruppen består af:

MaiBrit Carl, Mona Hattens, Jesper Madsen, Ruth og Jørgen Ørbæk Petersen

Der sker noget og her vil vi gerne orientere om status ultimo august.

Efter det positive interessemøde den 14. marts med 60 deltagere har projektgruppen haft flere interne møder, men også møder med Tønder Kommunes Administration og flere boligforeninger.

Et springende punkt er placeringen og bynært er der ikke mange muligheder i Bredebro. Der er simpelthen ikke grunde af en tilstrækkelig størrelse. Vi ser det som et stort ønske, at der er et fælleshus tilknyttet boligfællesskabet og dette ønske kræver 20-30 boliger for at være rentabelt.

Den 24. maj har vi haft møde med Tønder Kommunes administration, som kender lovgrundlaget for almennyttige lejeboliger. Kommunen var repræsenteret af Lars Erik Skydsbjerg, Karsten Hagel Jensen, Merete Torré Lauridsen og Birgit Nielsen. Vores forslag om et seniorboligfællesskab i Bredebro blev positivt modtaget.

Der var opmærksomhed på, at en evt. ændring af lokalplan kan være tidskrævende 12-14 mdr.

Den 8. juni besøgte projektgruppen HAB’s seniorboligfællesskab Strandhusene i Haderslev. To bestyrelsesmedlemmer var til stede og vi blev orienteret om hvordan boligfællesskabet fungerede med vedtægter, fælleshus og fælles opgaver. Vi havde den glæde at få fremvist to lejligheder af forskellig størrelse. Bestyrelsen gjorde alt for, at vi blev godt orienteret.

Det er nødvendigt at vi finder en boligforening, som vil indgå som samarbejdspartner i projektet, derfor skrev vi til boligforeningerne Salus, Domea, HAB og Bolig Syd.  HAB har allerede meldt tilbage, at de i den nuværende situation er lidt forbeholdne for at indgå nye aftaler.

Vi har en aftale med Domea i oktober og Bolig Syd har vi endnu ikke hørt fra.

Den 25. august mødtes vi med SALUS, som Tønder Andelsboligforening er en del af. Vi fik en rundvisning på boligfællesskabet på Ryttervej og efterfølgende havde vi møde på kontoret med administrationschef Toke Arndal. Det var et positivt møde og vi fik det indtryk, at SALUS var interesseret i et samarbejde også med det formål at få knyttet flere boliger sammen i Bredebro.

I dag har SALUS (Tønder Andelsboligforening) allerede en del boliger i Bredebro og de anså det ikke for et problem at få 20-30 seniorboliger udlejet i Bredebro.

Der er ingen tvivl om, at SALUS kan blive en mulig samarbejdspartner.

Når vi får klarhed over potentielle samarbejdspartnere, skal vi have placering planlagt og skitsetegninger udarbejdet hvorefter vi vil indkalde til møde.

Bredebro, den 30. august 2022

Med venlig hilsen

På vegne ar projektgruppen

MaiBrit Carl

Del på Facebook