Kategoriarkiv: Nyhed

Generalforsamling 2021

Bredebro Lokalråd afholder generalforsamling tirsdag d. 1 juni kl. 19.30 i Byens Rum på Toosbuys Torv.

Se Dagsorden nedenfor.

Generalforsamlingen afholdes med Coronarestriktioner, derfor må vi bede jer medbringe Coronapas og mundbind.

KOM og hør om, hvad der sker i Bredebro.

Vinderen af fotokonkurrencen vil blive offentlig gjort i løbet af aftenen.

ALLE er velkomne, også Jer,  som IKKE ønsker at indtræde i bestyrelsen.

Vi glæder os til at se Jer.

Bredebro Lokalråd

 

Bredebro Lokalråd afholder generalforsamling
I Byens Rum, Toosbuys Torv Bredebro

Tirsdag d. 01.06.2021 kl. 19.30

Efter generalforsamlingen vil den nye bosætningsfilm blive fremvist

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Valgperioden er to år – 4 medlemmer på valg i lige år

På valg er:
Carl Wede
Ulla Bendesen
Rene’ Backmann

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er valgt til 2022:
MaiBrit Carl
Karsten Winther
Ruth Ørbæk Petersen
Gitte Friis

Valg af suppleant: Karina Petersen
Valg af revisor: Mona Hansen
Revisor valgt til 2022: Tage Jacobsen
Valg af revisor suppleant: John Kristensen

 1. Vedtægtsændringer til behandling
 2. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal bestyrelsen have modtaget, senest 8 dage før generalforsamlingen, det vil sige, senest d. 24.05.2021. Forslag bedes fremsendt til bestyrelsen, evt. pr. mail, til bredebro-lokalråd@hotmail.com

Valgbarhed og stemmeret på generalforsamlingen har alle borgere over 16 år, som bor eller har forretningsmæssig tilknytning til Bredebro.

Bredebro Lokalråd er vært ved kaffe og kage.

GØR DIN INDFLYDELSE GÆLDENDE I BREDEBRO LOKALRÅD

Vedtægter gældende fra 18.2.2020 kan ses på hjemmesiden www.bredebro.dk

På sporet af Bredebro

I foråret 2021 igangsætter Bredebro Lokalråd en kampagne, hvor byens børn, unge og voksne inviteres til at sætte ord og billeder på byens fortid, nutid og fremtid. På baggrund af alle input, udarbejder vi det første oplæg til en identitet og grundfortælling, som vi også håber, at I vil være med til at kvalificere på et bymøde, når vi må samles igen.

I løbet af de næste måneder vil vi gøre opmærksom på projektet rundt omkring i byen, hvilket skal være med til at inspirere til at deltage.

Del din viden

Vi vil gerne have dit perspektiv på, hvad der kendetegner Bredebro nu og i fremtiden.

 # VIS OS DIN BY
Del dit bedste foto fra Bredebro. Et foto, der fortæller om byens liv, fællesskab, beliggenhed eller historie

# DET BEDSTE VED BREDEBRO

Vis os, hvad det bedste ved Bredebro er. Det kan være et sted, en aktivitet eller en oplevelse.

# BREDEBROS POTENTIALER
Hvilke drømme har du for Bredebro? Det kan både være konkrete ideer og mere overordnede tanker.

Du kan dele dine ideer i både ord og foto på følgende måder:

E-mail til; bredebro-lokalraad@hotmail.com

 • Sms til Bredebro Lokalråd; 26 14 49 53
 • Del på facebook; Bredebro Lokalråd
 • Postkasse; Aflever input i en postkasse hos SPAR Bredebro eller Centrum Blomster
 • Åbent hus i Byens Rum; Tirsdag 20. april i tidsrummet fra kl. 19-21 eller onsdag 5. maj i tidsrummet fra kl. 17-20

 

Når du deler dine tanker, ideer og foto, giver du samtykke til, at det må bruges i arbejdet med udviklingsplanen for Bredebro.


Baggrund

Bosætnings- og landdistriktsudvalget i Tønder Kommune har vedtaget at invitere de enkelte lokalråd til at få udarbejdet lokale udviklingsplaner. En lokal udviklingsplan (LUP) er en bredt forankret borgerdrevet plan, der skal hjælpe til at synliggøre, hvem man er, hvilke visioner området har, og hvordan visioner og ønsker skal realiseres. Udviklingsplanen består i lige så høj grad af den dialog og proces, der fører frem til de ønskede resultater. Bredebro Lokalråd har taget imod invitationen og vil med ’På sporet af Bredebro’ invitere byens beboere til at gå i dialog om byens udvikling.

Generalforsamling 2021 er udsat indtil videre

GENERALFORSAMLINGEN ER AFLYST.

Da forsamlingsforbuddet forsat er på 5 personer, ser vi os desværre nødsaget til at aflyse generalforsamlingen tirsdag d. 6 april kl 19.30

Der vil blive annonceret en ny dato for generalforsamlingen på et senere tidspunkt, når vi må samles flere.

Vi håber på jeres forståelse herfor.

Pas rigtig godt på hinanden

På vegne af

Bredebro Lokalråd

MaiBrit Carl

Link til dagsorden for udsat generalforsamling…

Generalforsamling 2021 – dagsorden

 

ÅBENT BESTYRELSESMØDE I BREDEBRO LOKALRÅD

MØDET ER I BYENS RUM, DEN 4. JANUAR 2021, KL. 19

Vi vil gerne invitere dig til åbent bestyrelsesmøde i lokalrådet.

Antal er dog begrænset pga. Corona. Derfor er tilmelding en forudsætning.

TILMELDING PÅ MAIL: bredebro-lokalraad@hotmail.com

På grund af COVID-19 kan vi ikke invitere til stormøder, men vi vil meget gerne åbne op for ideer og nye tiltag i Bredebro, skriftlige forslag kan ligeledes fremsendes til ovenstående mail.