Spring til indhold

Generalforsamling 2021

Bredebro Lokalråd afholder generalforsamling tirsdag d. 1 juni kl. 19.30 i Byens Rum på Toosbuys Torv.

Se Dagsorden nedenfor.

Generalforsamlingen afholdes med Coronarestriktioner, derfor må vi bede jer medbringe Coronapas og mundbind.

KOM og hør om, hvad der sker i Bredebro.

Vinderen af fotokonkurrencen vil blive offentlig gjort i løbet af aftenen.

ALLE er velkomne, også Jer,  som IKKE ønsker at indtræde i bestyrelsen.

Vi glæder os til at se Jer.

Bredebro Lokalråd

 

Bredebro Lokalråd afholder generalforsamling
I Byens Rum, Toosbuys Torv Bredebro

Tirsdag d. 01.06.2021 kl. 19.30

Efter generalforsamlingen vil den nye bosætningsfilm blive fremvist

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Valgperioden er to år – 4 medlemmer på valg i lige år

På valg er:
Carl Wede
Ulla Bendesen
Rene’ Backmann

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er valgt til 2022:
MaiBrit Carl
Karsten Winther
Ruth Ørbæk Petersen
Gitte Friis

Valg af suppleant: Karina Petersen
Valg af revisor: Mona Hansen
Revisor valgt til 2022: Tage Jacobsen
Valg af revisor suppleant: John Kristensen

  1. Vedtægtsændringer til behandling
  2. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal bestyrelsen have modtaget, senest 8 dage før generalforsamlingen, det vil sige, senest d. 24.05.2021. Forslag bedes fremsendt til bestyrelsen, evt. pr. mail, til bredebro-lokalråd@hotmail.com

Valgbarhed og stemmeret på generalforsamlingen har alle borgere over 16 år, som bor eller har forretningsmæssig tilknytning til Bredebro.

Bredebro Lokalråd er vært ved kaffe og kage.

GØR DIN INDFLYDELSE GÆLDENDE I BREDEBRO LOKALRÅD

Vedtægter gældende fra 18.2.2020 kan ses på hjemmesiden www.bredebro.dk

Del på Facebook