Dagsorden for generalforsamling den 22. februar 2016 kl. 19.30 på Den Gamle Kro

generalforsamling 2016

 

Dagsorden ifølge vedtægter.
(vedtægterne kan ses på hjemmesiden www.bredebro.dk)

 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning.

 3. Regnskab.

 4. Indkomne forslag:

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal bestyrelsen have

modtaget, senest 8 dage før generalforsamlingen, det vil sige, senest 14.02.2016

Forslag fremsendes til bestyrelsen, evt. pr. mail, til:

bredebro-lokalraad@hotmail.com.

 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er: Karsten Winther, Midsommervej 87 modtager genvalg.

Ulla Bendesen. Søndervang 2A valgt til 2017

Chresten Andreasen, Storegade 41,1 valgt til 2017

 Udpeget til Bredebro Lokalråd:

Kultur- og idrætsforeningerne: Heidi Kirkegaard, Vænget 6 kan genudpeges

Ældreforeningerne: Gunhild Nielsen, Søndergade 31 fratræder

Skole og daginstitutionsområde: Rasmus Peters, Toften 1 udpeget til 2017

Bredebro Handels- Håndværker- og Finn Clausen, Visbyvej4 udpeget til 2017 Industriforening:

Valg af suppleant : Tine Andersen, Borgvej 11 på valg

 Valg af revisor :

På valg er: Tage Jacobsen Valgt til 2016 og modtager genvalg

Mona Hansen er valgt til 2017

Valg af revisorsuppleant :

På valg er: John Kristensen – modtaget genvalg

 

De enkelte områder vælger/udpeger, hver især deres medlem til bestyrelsen.

Navnene på de indstillede, skal foreligge på generalforsamlingen.

 6. Vedtægtsændringer til behandling.

 7. Eventuelt.

På vegne af Bredebro Lokalråd

 

Valgbarhed og stemmeret på generalforsamlingen har alle borgere over 16 år, som bor eller har forretningsmæssig tilknytning til Bredebro.

Gør din indflydelse gældende i Bredebro Lokalråd.

 

Vedtægter kan ses her

En tanke om "Dagsorden for generalforsamling den 22. februar 2016 kl. 19.30 på Den Gamle Kro"

 1. Jørn Gjelstrup

  Forslag/ide til Lokalrådets generalforsamling.

  Jeg er nok et par dage for sent ude til en beslutning ang. Et ønske fra mange turister, som kommer til Bredebro eller forbi via omkørselsvejene, på deres ture. Det være sig enten i bil, på cykel eller til fods.
  De har til mig ytret, at de savner et sted, hvor de kunne holde en pause, og samtidig nyde deres medbragte spise/drikke varer. Alternativet ville så oplagt være på den grønne trekant over for Ecco før jernbaneoverkørselen på HARRESVEJ.
  For at fuldbyrde ønsket ville det bedste være et combi bænk/bord sæt og et affaldsstativ placeret på fliser, så der er mulighed for at slå græsset, uden at skulle flytte noget. Ecco står for slåning af græsset. Ligeså er der også givet tilladelse til, at der må parkeres på P pladsen hos Ecco.
  Det kunne jo også give anledning til, at de turister som vil holde pause fik øje på at der også ligger en by med forretninger syd for,og at de vil besøge den.
  Det er jo dette vi mangler i Bredebro. TURISTER.
  Håber på velvillig behandling for byen og turisterne

  Mvh.
  Jørn Gjelstrup.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *