Forfatterarkiv: Tine Lund Andersen

Invitation til Broindvielse i Bredebro

INVITATION TIL BROINDVIELSE

Nu lever vores bro endeligt op til byens navn Bredebro  så derfor skal vi have fest

LØRDAG DEN 24. MAJ KL. 10.00

Tønder Kommune og Bredebro Lokalråd vil derfor invitere byens borgere og alle andre interesserede til et par hyggelige timer med BROINDVIELSE lørdag formiddag, hvor også børn og børnebørn kan være med, inden den store HHI fest om aftenen.

Vi starter fra ECCO’S parkeringsplads kl. 10.00. Herfra går vi sammen med DEN SØNDERJYSKE GARDE en lille rundtur i byen, inden vi ender ved broen.

Bo Jessen og Kjeld Nissen har lovet at klippe snorene over, så vi endelig kan sige, at NU er broen færdig.

Efter denne ceremoni bliver der rig lejlighed til at besigtige den nye bro i alle detaljer. Både på cykelstien og kørebanen og de mest interesserede kan gå under broen og inspicere den nye granitvæg, som vi har fået sat op.

Bredebro Lokalråd har været glade for at have været medinddraget i brobygningsprojektet, både sammen med teknik/miljø fra kommunen og ikke mindst Kjeld Nissen fra vores lokale Cykelstiudvalg.

Kjeld var jo den mand der satte hele processen i gang ved at søge diverse myndigheder om en cykelsti over åen, ved siden af broen. Det var en LANG og snørklet vej, inden bevillingerne og tilladelserne var i hus, for ikke blot var den gamle bro for smal, men den var også  – viste det sig – ”slidt op”. Tønder Kommune besluttede, at der skulle bygges en ny bro, og for at gøre en rigtig lang historie kort vil jeg sige: Nu kender vi resten af historien, eller i alt fald resultatet, så

MØD OP OG VÆR MED TIL AT GØRE DAGEN FESTLIG

Lørdag den 24. maj kl. 10.00 på Ecco’s store P-plads

Venlig hilsen

Tønder Kommune og Bredebro Lokalråd bredebro-lokalraad@hotmail.com

Landsby Pedel

Bredebro har fået en Landsby Pedel.

Pedellen hjælper med arbejde i byens foreninger og forsamlingshuset, med opgaver der før er udført af frivillige.

Det er ikke for sent for DIN forening at komme med i Pedel Ordningen, som er gratis (Der betales km penge) Du skal blot maile til Bredebro Lokalråd på bredebro-lokalraad@hotmail.com

Pedellen er i Bredebro om onsdagen.

Nyhedsbrev fra Bredebro Lokalråd

Bredebro har fået en Landsby Pedel. Pedellen må hjælpe foreninger og frivillige organisationer med at udføre arbejde der ellers udføres af frivillige. Har man ønske om at komme med i Pedelordningen, kan man rette henvendelse til Tine Lund Andersen via mail: bredebro-lokalraad@hotmail.com

Områdefornyelsen i Bredebro er i fuld gang, og viforventer at komme meget længere i løbet af 2014.

Aktivitetskalender for 2014 (Foreløbig kalender)

  • Dato for indvielse af broen, bliver offentliggjort, først i det nye år.
  • Generalforsamling i Februar måned
  • Fællesspisning d. 9. maj
  • Store Cykeldag i Juni måned.

Følg os på facebook og på vores hjemmeside.

Bredebro Lokalråd ønsker alle en glædelig jul, samt et godt nytår.

BREDEBRO SØGER INSPIRATION HOS BORGERNE

Pengene er i hus. Slogannet er støbt. Og målet er defineret:

Bredebro – en aktiv levende by med fælles fodslaw!

Fodslaw´et og sammenholdet vil Lokalrådet og de lokale aktivitetsgrupper og Tønder Kommune sikre ved at invitere borgere, erhvervsliv og kommunale forvaltninger til at give deres besyv med på et inspirationsmøde

Mødet, der afholdes i byens forsamlingshus og har overskrifterne:

Bredebro – byen i bevægelse/ bevægelse i byen”.

“Bevægelse i Byen” handler om visionen for en ny og konkret anvendelse af byrummene, der stemmer overens med kommunens ambition om at være landets “sunde hjørne”.

“Byen i Bevægelse” dækker over begrebet branding og om, hvad den kan bruges til. En fremtidsforsker er indbudt til at fortælle, hvad det egentlig er for en størrelse, og om der er sammenhæng mellem byens rum, udseende og “fortælling”?

Fra Syddansk Universitets Institut for Idræt og Biomekanik kommer Jens Troelsen, der ved hjælp af en række konkrete eksempler vil forklare, hvorfor der er tale om en god idé for mindre byer samt kommunen.

Torben Wainø fra Landskab Aarhus fortæller om idrætshallernes nye rolle i lokalsamfundet med eksempler fra bl. a. Lokale- og Anlægsfondens konkurrence.

Endelig sender Ecco en medarbejder, som vil fortælle om Bredebro set med skovirksomhedens øjne.

Der er også indlagt tid i aftenens program workshops.