Forfatterarkiv: Malene von Qualen

Dagsorden generalforsamling 2018

Bredebro Lokalråd afholder generalforsamling

på Bredebro Kro

Onsdag den 28.03.2018 kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægter..

( vedtægter kan ses på hjemmesiden www.bredebro.dk)

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Regnskab.
  4. Indkomne forslag:

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal bestyrelsen have

Modtaget, senest 8 dage før generalforsamlingen, det vil sige, senest 20.03.2018

Forslag fremsendes til bestyrelsen, evt.pr. mail, til: bredebro-lokalraad@hotmail.com

Der serveres kaffe og kage – kr. 40,- pr. person

 

  • Valg af bestyrelsesmedlemmer:

 

På valg er:
Malene von Qualen Munketoften      valgt til 2018     ønsker at udtræde

Ulla Bendesen, Søndervang 2A           valgt til 2019

Mangler en ny

Udpeget til Bredebro Lokalråd:

Kultur og idrætsforeningerne:
Heidi Kirkegaard, Vænget 6            udpeget til 2018
    

Ældreforeningerne
Egon          Vænget                                     ny skal udpeges     

Skole og daginstitutionsområde:        Rene Bachmann Søndergade            udpeget til 2019

Bredebro Handels-Håndværker og                                                                     ny skal udpeges                       

Industriforening:

 

Valg af Suppleant:               Karsten Winther Midsommervej 87                 På valg  ønsker at udtræde

 

Valg af Revisor.

På valg er:                                  Tage Jacobsen                                          på valg modtager genvalg

                                                   Mona Hansen                                            valgt 2019

 

Valg af revisorsuppleant:

På valg:                                  John Kristensen                                       på valg  modtager genvalg

 

De enkelte områder vælger/udpeger, hver især deres medlem til bestyrelsen.

Navnene på de opstillede, skal foreligge på generalforsamlingen.

  1. Vedtægtsændringer til behandling.
  2. Eventuelt

På vegne af Bredebro Lokalråd

Valgbarhed og stemmeret på generalforsamlingen har alle borgere over 16år, som bor eller har forretningsmæssig tilknytning til Bredebro

                                  Gør din indflydelse gældende i Bredebro Lokalråd

 

Dagsorden for generalforsamling den 22. februar 2016 kl. 19.30 på Den Gamle Kro

generalforsamling 2016

 

Dagsorden ifølge vedtægter.
(vedtægterne kan ses på hjemmesiden www.bredebro.dk)

 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning.

 3. Regnskab.

 4. Indkomne forslag:

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal bestyrelsen have

modtaget, senest 8 dage før generalforsamlingen, det vil sige, senest 14.02.2016

Forslag fremsendes til bestyrelsen, evt. pr. mail, til:

bredebro-lokalraad@hotmail.com.

 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er: Karsten Winther, Midsommervej 87 modtager genvalg.

Ulla Bendesen. Søndervang 2A valgt til 2017

Chresten Andreasen, Storegade 41,1 valgt til 2017

 Udpeget til Bredebro Lokalråd:

Kultur- og idrætsforeningerne: Heidi Kirkegaard, Vænget 6 kan genudpeges

Ældreforeningerne: Gunhild Nielsen, Søndergade 31 fratræder

Skole og daginstitutionsområde: Rasmus Peters, Toften 1 udpeget til 2017

Bredebro Handels- Håndværker- og Finn Clausen, Visbyvej4 udpeget til 2017 Industriforening:

Valg af suppleant : Tine Andersen, Borgvej 11 på valg

 Valg af revisor :

På valg er: Tage Jacobsen Valgt til 2016 og modtager genvalg

Mona Hansen er valgt til 2017

Valg af revisorsuppleant :

På valg er: John Kristensen – modtaget genvalg

 

De enkelte områder vælger/udpeger, hver især deres medlem til bestyrelsen.

Navnene på de indstillede, skal foreligge på generalforsamlingen.

 6. Vedtægtsændringer til behandling.

 7. Eventuelt.

På vegne af Bredebro Lokalråd

 

Valgbarhed og stemmeret på generalforsamlingen har alle borgere over 16 år, som bor eller har forretningsmæssig tilknytning til Bredebro.

Gør din indflydelse gældende i Bredebro Lokalråd.

 

Vedtægter kan ses her