Spring til indhold

Generalforsamling i Bredebro Lokalråd

Generalforsamling i Bredebro Lokalråd

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
21/02/2023
19:00 - 21:30

Kategorier


Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af betsyrelsesmedlemmer

Valgperioden er to år.

På valg er:

Johanne Sølvhøj, Jette Matzen Nielsen,

Malene von Qualen

(alle modtager genvalg)

Valg af suppleant

Valg af revisorer

Valg af revisorsuppleant

6. Vedtægtsændringer til behandling.

7. Eventuelt

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal bestyrelsen

have modtaget senest 8 dage før. Forslag kan fremsendes til bestyrelsen

pr. mail til bredebro-lokalraad@hotmail.com

Valgbarhed og stemmeret på generalforsamlingen har alle borgere

over 16 år, som bor eller har forretningsmæssig tilknytning til Bredebro.

Vedtægter kan ses på www.bredebro.dk

Del på Facebook