Månedsarkiv: november 2013

BREDEBRO TRÆKKER I LØBESKO

 Det er en mørk tid – også i Bredebro. Men ikke tirsdag aften. Her gnistrede og glimtede det af lyse idéer, da knap 40 engagerede og aktive sjæle samledes til inspirationsmøde i Bredebro Forsamlingshus.

 Det gjorde de under byfornyelses-banneret “Bredebro – byen i bevægelse -bevægelse i byen”.

 BredebroFoden

De har fod på det med sko – i Bredebro. Måske et kommende brand?

 Mødet var et såkaldt pausemøde, inden det rigtigt går løs med de mange tiltag, som allerede er lagt i ovnen, og som tilsammen skal gøre Bredero skønnere, sundere, mere tiltrækkende for nye borgere og samlende for såvel landsbyen, kirkebyen, stationsbyen og parcelshusbyen.

 

Inden deltagerne blev ordelt i arbejdsgrupper, fik de selv en gang inspiration fra indbudte oplægsholdere.Jens Troelsen fra SDU’s Institut for Idræt og Biomekanik lagde for med at fortælle, at jo større afstanden er mellem skole, butikker og beboelsesområder, jo mindre bevæger folk sig.

 – Et miks er bedre. Så er sandsynligheden større for, at folk tager cyklen i stedet for bilen, forklarede han og anbefalede, at man tænker stimulation og trivsel ind i byfornyelsen. Stimulation af sanserne og følelsen af tryghed. Trivsel i form af steder, hvor folk kan mødes og have det rart sammen.

 Arkitekt Torben Wainø fra Landskab Aarhus tog i sit oplæg udgangspunkt i hallernes nye rolle i samfundet i og viste eksempler fra ind- og udland på, hvad man f.eks. kan gøre. Idéerne omfattede bl.a. gangstier, parkområder, regnvandsbassiner, skateranlæg samt ud- og ombygning af eksisterende bygninger, som f.eks. kan indrettes med restaurant, hotel eller kursusfaciliteter.

ECCO KØBER ENDNU ET HUS Helt konkret blev det, da holdingdirektør Gerd Rahbek -Clemmensen fortalte, at Ecco netop har købt det fjerde hus på det kommende Toosbuy Torv. Huset skal rives ned lige som de tidligere erhvervede – og så skal der ellers bygges helt nyt fra grunden.

 – Vi vil bl.a. opføre et besøgscenter med møde- og aktivitetslokaler, der om eftermiddagen kan anvendes som lektiecaféer af de unge og som mødested for de ældre. Arealerne udenom skal også inddrages, og vi håber det bliver et spændende torv, der kan skabe sammenhæng mellem center og by, sagde hun.

 Aftenens sidste indlæg kom fra fremtidsforsker Anne-Marie Dahl, der har sit eget firma Futuria i Århus, og gav en indføring i begrebet “branding”.

 – Men husk: Det er ikke nok at knytte en historie til byen eller omvendt. Den skal også være autentisk. Ellers kan man komme meget galt afsted, advarede hun.

 Herefter var det tid for de seks arbejdsgrupper. Resultaterne af deres anstrengelser vil indgå i overvejelserne, inden Bredebro for alvor trækker i løbeskoene.

BREDEBRO SØGER INSPIRATION HOS BORGERNE

Pengene er i hus. Slogannet er støbt. Og målet er defineret:

Bredebro – en aktiv levende by med fælles fodslaw!

Fodslaw´et og sammenholdet vil Lokalrådet og de lokale aktivitetsgrupper og Tønder Kommune sikre ved at invitere borgere, erhvervsliv og kommunale forvaltninger til at give deres besyv med på et inspirationsmøde

Mødet, der afholdes i byens forsamlingshus og har overskrifterne:

Bredebro – byen i bevægelse/ bevægelse i byen”.

“Bevægelse i Byen” handler om visionen for en ny og konkret anvendelse af byrummene, der stemmer overens med kommunens ambition om at være landets “sunde hjørne”.

“Byen i Bevægelse” dækker over begrebet branding og om, hvad den kan bruges til. En fremtidsforsker er indbudt til at fortælle, hvad det egentlig er for en størrelse, og om der er sammenhæng mellem byens rum, udseende og “fortælling”?

Fra Syddansk Universitets Institut for Idræt og Biomekanik kommer Jens Troelsen, der ved hjælp af en række konkrete eksempler vil forklare, hvorfor der er tale om en god idé for mindre byer samt kommunen.

Torben Wainø fra Landskab Aarhus fortæller om idrætshallernes nye rolle i lokalsamfundet med eksempler fra bl. a. Lokale- og Anlægsfondens konkurrence.

Endelig sender Ecco en medarbejder, som vil fortælle om Bredebro set med skovirksomhedens øjne.

Der er også indlagt tid i aftenens program workshops.