Invitation til Broindvielse i Bredebro

INVITATION TIL BROINDVIELSE

Nu lever vores bro endeligt op til byens navn Bredebro  så derfor skal vi have fest

LØRDAG DEN 24. MAJ KL. 10.00

Tønder Kommune og Bredebro Lokalråd vil derfor invitere byens borgere og alle andre interesserede til et par hyggelige timer med BROINDVIELSE lørdag formiddag, hvor også børn og børnebørn kan være med, inden den store HHI fest om aftenen.

Vi starter fra ECCO’S parkeringsplads kl. 10.00. Herfra går vi sammen med DEN SØNDERJYSKE GARDE en lille rundtur i byen, inden vi ender ved broen.

Bo Jessen og Kjeld Nissen har lovet at klippe snorene over, så vi endelig kan sige, at NU er broen færdig.

Efter denne ceremoni bliver der rig lejlighed til at besigtige den nye bro i alle detaljer. Både på cykelstien og kørebanen og de mest interesserede kan gå under broen og inspicere den nye granitvæg, som vi har fået sat op.

Bredebro Lokalråd har været glade for at have været medinddraget i brobygningsprojektet, både sammen med teknik/miljø fra kommunen og ikke mindst Kjeld Nissen fra vores lokale Cykelstiudvalg.

Kjeld var jo den mand der satte hele processen i gang ved at søge diverse myndigheder om en cykelsti over åen, ved siden af broen. Det var en LANG og snørklet vej, inden bevillingerne og tilladelserne var i hus, for ikke blot var den gamle bro for smal, men den var også  – viste det sig – ”slidt op”. Tønder Kommune besluttede, at der skulle bygges en ny bro, og for at gøre en rigtig lang historie kort vil jeg sige: Nu kender vi resten af historien, eller i alt fald resultatet, så

MØD OP OG VÆR MED TIL AT GØRE DAGEN FESTLIG

Lørdag den 24. maj kl. 10.00 på Ecco’s store P-plads

Venlig hilsen

Tønder Kommune og Bredebro Lokalråd bredebro-lokalraad@hotmail.com

Landsby Pedel

Bredebro har fået en Landsby Pedel.

Pedellen hjælper med arbejde i byens foreninger og forsamlingshuset, med opgaver der før er udført af frivillige.

Det er ikke for sent for DIN forening at komme med i Pedel Ordningen, som er gratis (Der betales km penge) Du skal blot maile til Bredebro Lokalråd på bredebro-lokalraad@hotmail.com

Pedellen er i Bredebro om onsdagen.

Nyhedsbrev fra Bredebro Lokalråd

Bredebro har fået en Landsby Pedel. Pedellen må hjælpe foreninger og frivillige organisationer med at udføre arbejde der ellers udføres af frivillige. Har man ønske om at komme med i Pedelordningen, kan man rette henvendelse til Tine Lund Andersen via mail: bredebro-lokalraad@hotmail.com

Områdefornyelsen i Bredebro er i fuld gang, og viforventer at komme meget længere i løbet af 2014.

Aktivitetskalender for 2014 (Foreløbig kalender)

  • Dato for indvielse af broen, bliver offentliggjort, først i det nye år.
  • Generalforsamling i Februar måned
  • Fællesspisning d. 9. maj
  • Store Cykeldag i Juni måned.

Følg os på facebook og på vores hjemmeside.

Bredebro Lokalråd ønsker alle en glædelig jul, samt et godt nytår.

BREDEBRO TRÆKKER I LØBESKO

 Det er en mørk tid – også i Bredebro. Men ikke tirsdag aften. Her gnistrede og glimtede det af lyse idéer, da knap 40 engagerede og aktive sjæle samledes til inspirationsmøde i Bredebro Forsamlingshus.

 Det gjorde de under byfornyelses-banneret “Bredebro – byen i bevægelse -bevægelse i byen”.

 BredebroFoden

De har fod på det med sko – i Bredebro. Måske et kommende brand?

 Mødet var et såkaldt pausemøde, inden det rigtigt går løs med de mange tiltag, som allerede er lagt i ovnen, og som tilsammen skal gøre Bredero skønnere, sundere, mere tiltrækkende for nye borgere og samlende for såvel landsbyen, kirkebyen, stationsbyen og parcelshusbyen.

 

Inden deltagerne blev ordelt i arbejdsgrupper, fik de selv en gang inspiration fra indbudte oplægsholdere.Jens Troelsen fra SDU’s Institut for Idræt og Biomekanik lagde for med at fortælle, at jo større afstanden er mellem skole, butikker og beboelsesområder, jo mindre bevæger folk sig.

 – Et miks er bedre. Så er sandsynligheden større for, at folk tager cyklen i stedet for bilen, forklarede han og anbefalede, at man tænker stimulation og trivsel ind i byfornyelsen. Stimulation af sanserne og følelsen af tryghed. Trivsel i form af steder, hvor folk kan mødes og have det rart sammen.

 Arkitekt Torben Wainø fra Landskab Aarhus tog i sit oplæg udgangspunkt i hallernes nye rolle i samfundet i og viste eksempler fra ind- og udland på, hvad man f.eks. kan gøre. Idéerne omfattede bl.a. gangstier, parkområder, regnvandsbassiner, skateranlæg samt ud- og ombygning af eksisterende bygninger, som f.eks. kan indrettes med restaurant, hotel eller kursusfaciliteter.

ECCO KØBER ENDNU ET HUS Helt konkret blev det, da holdingdirektør Gerd Rahbek -Clemmensen fortalte, at Ecco netop har købt det fjerde hus på det kommende Toosbuy Torv. Huset skal rives ned lige som de tidligere erhvervede – og så skal der ellers bygges helt nyt fra grunden.

 – Vi vil bl.a. opføre et besøgscenter med møde- og aktivitetslokaler, der om eftermiddagen kan anvendes som lektiecaféer af de unge og som mødested for de ældre. Arealerne udenom skal også inddrages, og vi håber det bliver et spændende torv, der kan skabe sammenhæng mellem center og by, sagde hun.

 Aftenens sidste indlæg kom fra fremtidsforsker Anne-Marie Dahl, der har sit eget firma Futuria i Århus, og gav en indføring i begrebet “branding”.

 – Men husk: Det er ikke nok at knytte en historie til byen eller omvendt. Den skal også være autentisk. Ellers kan man komme meget galt afsted, advarede hun.

 Herefter var det tid for de seks arbejdsgrupper. Resultaterne af deres anstrengelser vil indgå i overvejelserne, inden Bredebro for alvor trækker i løbeskoene.